CET se retrage de la USG!


• pentru 6,14 milioane lei lichidități, Consiliul Județean vrea să acopere «gaura» de 10 milioane pentru certificatele de emisii a gazului de seră

Startul săptămânii viitoare consemnează capitularea oficială și definitivă a Consiliului Județean, prin CET Govora, la acțiunilor din cadrul USG. Exercitându-și dreptul de preemp­țiune și acela de a-și menține nivelul de participare în capitalul social al USG, Ia finele anului 2014, societatea CET Govora SA a mai achi­ziționat acțiuni, astfel ca la acea dată de­ținea un număr de 14.595.764 acțiuni în valoare de 3.648.941 lei, reprezentând 5,5035% din ca­pitalul social al Uzinelor Sodice Govora SA. Ho­tă­rârea de a participa Ia majorările de capital ale Ciech Soda Romania SA a fost una stra­te­gică din partea CET Govora SA, pentru a putea interveni activ Ia deciziile de dezvoltare și asi­gu­rarea continuității activității CSR în condițiile în care aceasta este cel mai mare client al său. Începând cu ianuarie 2015, în baza legilor în vigoare și a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Ciech Soda Romania SA, aceasta a decis retragerea de Ia tranzacționare a societății de pe piața bursieră și radierea din evidența Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a acțiunilor emise și a continuat politica de majorare a capitalului social. În luna iulie 2015, a fost decisă o nouă majorare de capital social, în cadrul acesteia Societatea CET Govora SA exercitându-i dreptul de preemțiune și subscriind un număr de 9.906.120 de acțiuni în valoare de 2.476.530 lei, în primă etapă de subscriere, ș 72.859 acțiuni în valoare de 18.214,75 lei în cadrul celei de-a doua, astfel că în prezent societatea deține un număr de 24.574.743 de acțiuni în valoare de 6.143.685,75 lei. În luna septembrie 2015, a fost decisă o nouă majorare de capital, însă datorita lipsei de disponibilități bănești, Societa­tea CET Govora SA nu a putut achiziționa acțiuni, astfel că în acest moment participațiile societății în capitalul social al CSR s-a diminuat Ia 1,170037%. Așadar, societății CET Govora SA i s-au limitat drepturile de acționar minoritar, acestea rezumându-se doar Ia participări la ședințele Adunării Generale a Acționarilor, riscând să se transforme într-un acționar captiv.
Vânzarea acțiunilor deținute Ia Ciech Soda Romania SA ar aduce Societății CET Govora SA lichidități de 6,14 milioane lei, ceea ce ar constitui o sursă de finanțare pentru achiziția în luna martie a deficitului pentru anul 2015 de certificate de emisii de gaze de seră, în valoare de 10 milioane lei.