Câți ciobani din Vâlcea s-au înscris pentru subvenția la lână?


• directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Vâlcea, Ovidiu Barbu a dat răspunsul dar, și asigurări că, din 2019, lână se va strânge și la Titești
După cum vă informam și anterior, Hotărârea 500 privind aprobarea Schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii” a intrat în vigoare la data de 17 iulie 2017, iar beneficiari sunt crescătorii de ovine, persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale, crescători de oi care deţin atestat de producător agricol emis în baza Legii 145/2014.
Orice solicitant de ajutor de minimis pentru lână trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să deţină o exploataţie înregistrată în RNE; să facă dovada comercializării cantităţii de lână pentru care solicită acordarea sprijinului către un centru de colectare a lânii sau o unitate de procesare a lânii.
Valoarea de care beneficiază un solicitant este de 1 leu/kg de lână comercializată. Valoarea totală care se acordă nu poate depăşi suma de 15.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două precedente. Sumele se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă anuală, aferentă anului de cerere.
Fiecare solicitant trebuie să se înregistreze în Registrul Unic pentru accesarea ajutorului de minimis, printr-o cerere scrisă însoţită de următoarele documente: copie a cărţii de identitate a solicitantului; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; dovadă cont activ la bancă; document care atestă că exploataţiile de ovine sunt identificate şi înregistrate în RNE până la data depunerii cererii de înscriere în program. Toate documentele trebuie prezentate în original şi copie la DAJ Vâlcea, în vederea certificării că sunt “conform cu originalul”. În cerere trebuie menţionate efectivul de ovine deţinut şi cantitatea de lână estimată a se comercializa în anul de cerere.
După verificarea cererii şi a documentelor justificative, reprezentanţii DAJ Vâlcea completează numele fiecărui solicitant în Registrul Unic pentru accesarea Programului. Aprobă apoi sumele aferente fiecărui beneficiar în parte. La stabilirea cuantumului ajutorului de minimis pentru lână se ţine cont de sumele acordate anterior beneficiarului în baza Hotărârilor 638 şi 723 din 2016 pentru cumpărarea de berbeci sau juninci din rase specializate. Situaţia centralizatoare cu sumele necesare trebuie înaintată de DAJ Sibiu către MADR-Direcţia Generală Buget Finanţe şi Fonduri Europene, până la data de 1 octombrie 2018.
Conform situației prezentate de către Ovidiu Barbu, directorul executiv DAJ Vâlcea, în cadrul unei recente conferințe de presă, până la 1 septembrie 2018, au depus documente 58 de solicitanți cu o cantitate de 96.786 kilograme lână. Tot acesta a dat asigurări că, de anul viitor, ciobanii vâlceni nu vor mai fi obligați să bată drumul până la Sibiu pentru a-și duce lâna ci vor avea un astfel de centru la Titești.