Casele de mult uitate ale Râmnicului de odinioară (II)


Palatul Administrativ – financiar 1906-1907 – este ridicat pe locul fostei case a d-nei Stăncuţa Meculescu, un imobil cu şapte camere, unde, la 1875, funcţiona Şcoala de fete. Era închiriată cu „termenul de un an cu o zeciuială de 50 de galbeni” (dosar 901/25.04.1875). Arhitectul palatului este inginerul Henri Sousskind iar antreprenor de lucrări a fost inginerul Bălăşan. Situarea lui rămâne şi azi la capătul Bulevardului Tudor Vladimirescu.

Casele Badea Strâmbeanu şi Grigore Genuneanu – 1875, Casa Roşianu – 1812, Banca Râmnicului 1926-1927- primele două sunt consemnate şi în Catagrafia caselor din anul 1899, erau amplasate pe partea stângă a străzii Traian, nr.82. Acolo, Ecaterina N. Ion deschide un magazin de coloniale şi băuturi spirtoase la 3 noiembrie 1903 (dosar 7476/1903). Tot în aceste case, ceva mai târziu, a mai fiinţat şi Internatul de fete, din Râmnic, în prima decadă a secolului XX.

Banca Râmnicului este construită şi fondată în asociaţie cu participare de acţiuni a industriaşilor, negustorilor şi a locuitorilor din Râmnic şi judeţ, între anii 1926-1927. În ultimii săi 20-25 de ani, la parterul clădirii au funcţionat mai multe magazine: o librărie, un magazin de confecţii. Clădirea este amplasată pe strada Traian, la intersecţia cu Bulevardul Tudor Vladimirescu.

Hotel Dacia – 1907/ Hotel Bulevard – 1921 – clădirea a fost înălţată de admi­nistraţia bisericii catolice Sfântul Anton de Padova, la 1907, respectând întocmai stilul şi înălţimea casei N. Temelie. Noua construcţie va adăposti, la etaj Hotelul Dacia. Din 1921, stabilimentul are un nou patron care-i schimbă şi numele în Hotel Cinema Bulevard, condus de către Oprea I. Simian (dosar 2439/18.12.1921). Se afla amplasat pe partea stângă a străzii General Praporgescu, colţ cu Tudor Vladimirescu. Astăzi, în locul acela se găseşte Hotelul Alutus.

Casa I. Elinescu – 1880, Oficiul Poştal 1907-1909 – construcţie mare cu etaj, la parter au funcţionat diverse magazine şi ateliere, dintre care cel mai important a fost cel de croitorie al d-lui Gatfried Palmina (dosar 1990-9 mai 1899). Pe respectivul teren s-a ridicat mai apoi Oficiul Poştal, între 1907-1909, de inginerul C. Reschovsck, ca antreprenor de construcţie cu contractul 335/12 aprilie 1907. Se află şi azi pe strada General Praporgescu, la intersecţia cu Tudor Vladimirescu.

Casa Toma Niculescu – 1914/ Hotel Regina Maria – 1914 – casa făcea parte dintr-un ansamblu de cinci clădiri, la parterul cărora funcţionau diverse magazine. Acest sector  a fost cel mai repre­zentativ vad comercial aflat de-a lungul străzii Traian. Casa a fost construită de antreprenorul Copetti, la 1914, în acelaşi an, proprietarul deschide, la etaj, Hotelul Regina Maria. Pentru o scurtă perioadă, la etaj a mai funcţionat şi un cinematograf condus tot de către proprietarul clădirii (dosar 280/1931).

Casa Ioan Gheorghe Temelie – 1874, Hotel Continental – 1922 – aici, în această clădire, pe durata mai multor ani, au funcţionat atât restaurante, bănci, hoteluri cât şi magazine de tot felul. La 1890, I. Weinberg deschidea un modern magazin de manufactură pentru acele vremuri. La 1898, C. Mihăilescu ţinea o cafenea-cofetărie, iar la 1900 Grigore Petrina avea deschisă o prăvălie cu manufactură. În 1922, Ecaterina Mihăilescu patrona o cofetărie cu firma „La Carpaţi”. La etajul clădirii a funcţionat ,ani la rând, Hotelul Continental şi Banca Râmnicului, societate anonimă pentru comerţul de bancă, înfiinţată la 15 mai 1905.

Casa Parohială a Bisericii Buna Vestire – 1897 Hotel Central – 1901-  casa a fost ridicată la 1897, de către arhitectul Giuseppe Nasinbeug, costul total s-a dus către suma de 27.497 lei (dosar 151/1899). În anul 1901, 28 septembrie, la etaj este deschis un hotel cu 13 camere din care trei cu două paturi şi zece cu câte un pat. Hotelul a fost conduse de către C-tin Georgescu (dosar 38/1913).

Casa slugerului Constantin Socoteanu – sec. XIX – Primăria oraşului – 1909 – în Parcul Central se află una din cele mai vechi şi reprezentative construcţii ale arhitecturii vâlcene de secol XIX. Este înălţată de mâna slugerului Socoteanu, născut în 1781, la Râmnic. Casa este dată de zestre fiicei sale, Bica, la căsătoria acesteia cu Iancu Lahovary, în 1816. La 1909, Irina Sterian o vinde primăriei pentru suma de 100.000 lei. Clădirea se află în parcul central Mircea cel Bătrân.

Casa Ştefan Georgescu – 1907 – era situată la intersecţia străzii Traian  cu Mihai Bravu fiind construcţia antreprenorului Coppetti, la 1907, pentru negustorul Ştefan Georgescu. Era una dintre cele mai reprezentative şi mai frumoase construcţii din patrimoniul arhitectural râmnicean. La parter, au funcţionat mai multe magazine, cele mai cunoscute pentru generaţiile recente de râmniceni au fost Librăria şcoalelor, deschisă la 9 iulie 1916 de Anastasiu şi Petrescu. La 2 octombrie 1931, Constantin Nicolaescu des­chide o modernă farmacie cu firma „La salvator” (dosar 625/1931).

Casele căpitan Mihail Mateescu – sec. XX şi Petre Seltea – 1908- case mari cu etaj şi parter, în timp, la parterul lor au fiinţat magazine şi ateliere de tot soiul. În 1920, se deschide un hotel cu firma Hotel Seltea. Casele erau amplasate de-a lungul străzii Traian. (Va urma)