Bilanţul şantierului arheologic de la Ocne din vara 2015


După cum vă informam şi în edi­ţiile noastre prece­dente, în perioada iulie-august 2015, s-au desfășurat în localitatea Ocnele Mari, județul Vâl­cea, punctul Baraj, cercetări arheo­lo­gi­ce preventive. Echipa de cer­ce­tare a fost formată din specialiști ai Facultății de Isto­rie a Universității din Pitești și ai Muzeului Jude­țean Vâlcea.
Încă din anul 2009, în timpul lu­cră­rilor de amena­jare pentru Barajul din localitatea Ocnele Mari, jude­țul Vâlcea, au fost identificate urmele unei așezări de epocă romană. Cercetările arheologice de salvare din acel an au pus în evidență mai multe obiecte, podoabe, fragmente ceramice și monezi încadrate secolelor II – III p. Chr.
În acest context, s-a decis reluarea cercetărilor prin deschiderea unor secțiuni de control, în vara acestui an, cu scopul de a stabili întinderea așezării romane, încadrarea cronologică și salvarea eventualelor artefacte existente.
Au fost deschise nu mai puţin cinci secțiuni de control pe terasa stângă a Pârului Sărat, în aval de barajul construit aici. La finalul campaniei, se poate afirma că, din punct de vedere cronologic, avem de-a face cu două niveluri de locuire, un prim nivel integrat epocii bronzului și un al doilea epocii romane, cel mai precis secolelor II-III p. Chr.. Nivelul de epoca bronzului a putut fi identificat datorită ceramicii descoperite, putându-se observa că acest tip de locuire a fost distrus, cel mai probabil, în timpul amenajărilor făcute de romani.
„Locuirea romană de aici a suferit la rândul ei o distrugere serioasă. Nu ne putem permite să lăsăm o cronologie clară a sitului, dar încadrarea realizată în timpul cercetărilor din 2009, secolele II-III este cea mai corectă. Odată cu reluarea cercetărilor în anii următori vom încerca să stabilim și o cronologie mai exactă. Din punct de vedere al descoperirilor, se confirmă existența unor locuințe cu artefacte de proveniență romană.
Cercetările s-au efectuat cu ajutorul a 25 de studenți și masteranzi de la Specializarea Istorie, Universitatea din Pitești. Finanțarea Proiectului de cercetare a fost asigurată de către Universitatea din Pitești, Primăria Ocnele Mari, Vell Pitar, Medical Tour Company, Fundația Județeană Pentru Tineret Vâlcea”, ne-a precizat Ionuţ Tuţulescu.