Asta da administrație europeană: Prefectul i-a pus pe Epure și Andreescu să se ocupe de curățenie prin județ!


• șefilor de la Cultură și Pensii le-a revenit sarcina de a ține din scurt curățenia în nu mai puțin de 19 localități, dar și creșterea numărului de contracte de ridicare a gunoiului

Speriat de răbufnirile naturii, reprezentantul Guvernului în Vâlcea a mobilizat toate resursele județului pentru a putea evita noi dezastre. Astfel, în baza Ordinului nr. 80 privitor la măsuri de gospodărire și salubrizare a localităților în cadrul acțiunii „Vâlcea curată”, Cornoiu a ordonat mobilizarea generală a „cetățenilor, agenților economici și instituții publice la activități edilitar-gospodărești”.
În acest sens, județul „i-a chemat sub arme” și pe mai mulți dintre șefii de deconcentrate cărora le revine sarcina de a se ocupa direct și personal de îndeplinirea sarcinilor, dar și de a raporta săptămânal cum stau cu îndeplinirea planului.
Printre cei cărora Cornoiu le va cere socoteală pentru PET-urile din albiile râurilor și alte cazuri de poluare, se vor afla directorul DSVSA, Gabriel Miclea, directorul DJTS, Bogdan Marinescu, directorul AJOFM, Gabriel Albinaru, directorul Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială, Cristina Pârvu, directorul Direcției Agricole, Marin Cernătescu, Șeful Casei de Pensii, Gabriel Andreescu, inspectorul șef ISU, colonelul Adrian Mesescu, directorul APM, Alin Voicescu, directorul DSP, Lorena Mărgăritescu, dar și Andra Bica, inspectorul general IȘJ.
Printre „acțiunile edilitar-gospodărești” de care trebuie să răspundă acești directori regăsim și „întreținerea și decolmatarea șanțurilor și rigolelor de scurgere a apelor pluviale, menținerea curățeniei pe trotuare, curățirea și salubrizarea albiilor cursurilor de apă, a lacurilor și bălților, a malurilor acestora, precum și a locurilor virane dar și asigurarea bunei funcționări a serviciului public de salubritate și creșterea numărului de contracte încheiate între operatorul licențiat și persoanele fizice și juridice”.
În baza acestui document oficial, Florin Epure, directorul Direcției pentru Cultură, răspunde direct de curățenia din Golești, Budești, Milcoiu, N. Bălcescu, Galicea, Stoilești, Olanu, Drăgoești, Dănicei. În acest timp, lui Gabriel Andreescu îi revin în sarcină Bunești, Stoenești, Pietrari, Păușești Otăsău, Costești, Bărbătești, Tomșani, Măldărești, Horezu și Vaideeni.