Asigurații pot solicita verificarea serviciilor medicale!


În calitate de instituţie care, în conformitate cu art.291 lit c) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății are obligaţia de a susţine interesele asiguraţilor pe care îi reprezintă, Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea informează asiguraţii cu privire la dreptul lor de a solicita verificarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale de care au beneficiat într-o anumită perioadă de timp. Informaţiile vor fi puse la dispoziţia celor interesaţi în baza unei cereri datată şi semnată personal de asigurat (asiguratul se va legitima cu CI/BI), depusă la Compartimentul Planificare Relaţii cu asigurații  al CAS Vâlcea, la care se va anexa copia actului de identitate. Cererile se pot depune de luni până joi, între orele 9-16. Persoana solicitantă se va prezenta la CAS Vâlcea în termen de 30 zile de la depunerea cererii, unde, pe bază de BI/CI, primeşte datele solicitate. Pentru operativitate, se recomandă ca solicitantul să se prezinte cu un suport electronic pentru preluarea datelor solicitate. Întrucât datele sunt confidenţiale, ele nu vor fi furnizate decât titularului, care devine răspunzător de modul lor de utilizare. CAS Vâlcea subliniază faptul că, în momentul furnizării informațiilor către asigurat, vor fi respectate toate normele cu privire la păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal având în vedere faptul că instituţia  este operator de date cu caracter personal nr. 255, conform Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care asiguraţii constată că nu au beneficiat în parte sau în totalitate de serviciile medicale, medicamentele şi/sau dispozitivele medicale raportate sunt rugaţi să sesizeze în scris acest fapt către CAS Vâlcea. Modelul de cerere poate fi descărcat accesând www.casvl.ro sau poate fi găsit la sediul CAS Vâlcea din Rm. Vâlcea, str. Gral Magheru nr. 27, camera 33. Datele ne-au fost furnizate de președinte-director CAS Vâlcea, Alin Voiculeț.