Apare un nou atestat în domeniul agriculturii: PORC CRESCUT ÎN BUNĂSTARE


Direcția pentru Agricultură Județeană Vâlcea informează că Ministerul Agriculturii, ANSVSA și ANPC au notificat la nivel european un proiect de ordin pentru aprobarea condițiilor privind obținerea atestatului „Porc crescut în bunăstare”, precum și pentru înființarea Registrului național Porc crescut în bunăstare:
„Actul normativ a fost transmis direct la Bruxelles, fără a fi pus înainte în dezbatere publică la nivel național. Actul normativ notificat Comisiei Europene este asumat de Direcția Generală Politici Agricole – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și de Direcția Generală Politici în Industrie Alimentară și Comerț din cadrul MADR. Notificare a fost transmisă miercuri, 10 martie, și se va afla în dezbatere publică la nivel european până pe 11 iunie. Proiectul de ordin pentru aprobarea condițiilor privind obținerea atestatului „Porc crescut în bunăstare”, precum și pentru înființarea Registrului național Porc crescut în bunăstare este publicat în premieră direct prin notificarea la Bruxelles, fără a fi supus anterior dezbaterii publice la nivel național, conform legislației interne.”
Prezentul ordin aprobă condițiile privind obținerea atestatului „Porc crescut în bunăstare”, precum și înființarea Registrului național Porc crescut în bunăstare. Totodată, reglementează înființarea Registrului național Porc crescut în bunăstare- R.N.P.B. de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
„Proiectul de ordin este o schemă națională deschisă tuturor crescătorilor de suine atât celor români cât și celor din statele membre ale Uniunii Europene. Prin elaborarea de reglementări tehnice se dorește creșterea competitivității operatorilor economici din domeniul agricol printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, precum și al promovării pe piețele europene și al țărilor terțe”, explică Ovidiu Barbu, directorul executiv DAJ Vâlcea.
În motivarea succintă a proiectului de act normativ se arată că „prin proiectul de ordin se urmăresc următoarele obiective: asigurarea recunoașterii cerințelor de creștere și nutriție a suinelor, cerințe care sunt superioare limitelor minime impuse prin legislație; sprijinirea crescătorilor de suine de a furniza produse obținute din prelucrarea primară a cărnii de porc provenite de la «Porc crescut în bunăstare»; produsele agroalimentare care vor avea pe etichetă acest logo prezintă caracteristici speciale care pot avea legătură cu condițiile de creștere și nutriție a porcilor din care se obțin respectivele produse; oportunități de accesare a piețelor internaționale, instrumente de identificare și de promovare a produselor obținute din prelucrarea primară a cărnii de porc provenite de la «Porc crescut în bunăstare»”.
„Proiectul nu are în vedere conformitatea cu un standard internaţional și nu are un efect semnificativ asupra comerţului internaţional. De asemenea, proiectul nu este o măsură sanitară sau fitosanitară. Conform proiectului notificat la Bruxelles, obținerea atestatului «Porc crescut în bunăstare» este voluntară pentru crescătorii de suine”, adaugă directorul Ovidiu Barbu.