ANUNT FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma RAZEXIM SRL


Societatea RAZEXIM SRL, cu sediul în localitatea Ramnicu Valcea, strada Nicolae Titulescu, nr.14,  inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J38/150/1999, CUI 11735300, anunta finalizarea implementarii proiectului „Masura 2 Razexim”, proiect nr. RUE 1312 din 15.12.2020, inscris in cadrul Masurii „Granturi pentru capital de lucru”, insituita prin OUG nr. 130/2020.
Implementarea proiectului s-a derulat incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/AIMMAIPE, respectiv 18.12.2020 pana la data de 11.06.2021
Obiectivul proiectului este reprezentat de sprijinirea RAZEXIM SRL.
Rezultate finale în urma implementării proiectului:

  • menținerea activității pentru o perioadă de minim 6 luni
  • menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoare totală a proiectului:  51.894,90 Lei, din care:
Valoare grant: 45.126,00 Lei
Valoare cofinanțare : 6.768,90 Lei
Proiectul este cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020.
Date de contact beneficiar:
Denumire firmă: RAZEXIM SRL
Adresă sediu: România, judeţul Valcea, localitatea Municipiul Ramnicu Valcea, strada Nicolae Titulescu, nr. 14.
Telefon: 0756037626, E-mail: razeximproiect20@gmail.com