ANUNT FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma DEEP FOREST FEST SRL


Societatea DEEP FOREST FEST SRL, cu sediul in  in România, județul Vâlcea, localitatea Municipiul Ramnicu Valcea, strada General Magheru,  nr.23, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J38/1013/2018, CUI 40188656, anunta finalizarea implementarii proiectului „finantare M2-5555 din 09-04-2021, numar RUE 5555 incheiat cu Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului CRAIOVA. Implementarea proiectului s-a derulat incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/AIMMAIPE, respectiv 14.04.2021.Obiectivul proiectului este reprezentat de sprijinirea DEEP FOREST FEST SRL

Rezultate finale în urma implementării proiectului:

  • menținerea activității pentru o perioadă de minim 6 luni
  • menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoare totală a proiectului:  101.620,2675 Lei, din care:
Valoare grant: 88.365,45 Lei
Valoare cofinanțare : 13.254,8175 Lei
Proiectul este cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020.
Date de contact beneficiar:
Denumire firmă: DEEP FOREST FEST SRL
Adresă sediu social: România, județul Vâlcea, localitatea Municipiul Ramnicu Valcea, strada General Magheru,  nr.23
Telefon: 0747649071,  E-mail: tomyeventsvl@gmail.com