ANUNȚ EXAMEN DE GRAD PRINCIPAL – SESIUNEA 2022


Examenul de grad principal, sesiunea 2022, se desfăşoară după cum urmează:
• în data de 01.09.2022 – examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;
• în data de 02.09.2022 – examenul pentru asistenţi medicali – celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali.

TEMATICĂ ASISTENT MEDICAL STOMATOLOGIE / ASISTENȚĂ DENTARĂ

A.PARTICULARITĂŢI DE ÎNGRIJIRE ÎN MEDICINA INTERNĂ ŞI SPECIALITĂŢILE ÎNRUDITE:
1.Administrarea medicamentelor
2.Primul ajutor în urgenţele medico-chirurgicale
• Resuscitarea respiratorie
• Resuscitarea cardiacă
B.PARTICULARITĂŢI DE ÎNGRIJIRE ÎN CHIRURGIE ŞI MEDICINĂ DENTARĂ
1.Dezinfecţia, asepsia şi antisepsia
2.Traumatismele maxilo-faciale
• Leziuni traumatice de părţi moi, plăgi
• Fracturi de mandibulă
• Fracturile maxilarului superior
• Traumatisme dento-parodontale
3.Hemoragia
4.Şocul
5.Asfixia
6.Inflamaţii ale glandelor salivare
7. Dentiţia
• Erupţia dentară la dinţii temporari şi permanenţi
• Particularităţi anatomice ale dinţilor temporari şi permanenţi
• Molarul de 6 ani
8.Afecţiuni ale dinţilor şi parodonţiului
• Distrofiile dentare
• Caria simplă şi complicaţiile ei
• Pulpita
• Gangrena pulpară
9. Infecţiile oro-maxilo-faciale
• Herpesul bucal
• Stomatita ulcero-membranoasă
• Flegmonul planşeului bucal
• Supuraţiile difuze
• Abcesele lojilor superficiale
• Abcesele periosoase
• Osteita oaselor maxilare
• Osteomielita oaselor maxilare
10.Malformaţiile congenitale ale feţei şi maxilarelor
• Formele anatomo
• clinice
• Tulburările funcţionale
• Tratamentul
11.Tumori
• Clasificarea tumorilor osoase
• de părţi moi
• Tumori benigne
• Tumori maligne
12.Profilaxie stomatologică
• Igiena orală individuală
• Profilaxia primară a cariei dentare
• Controlul plăcii bacteriene în profilaxia stomatologică
• Detartrajul
13.Aparatura de sterilizare
• Etuva 50 dm;
• 100 dmc: utilizare, regimuri de lucru, întreţinere;
• Pupinel: utilizare, regimuri de lucru, întreţinere;
• Sterilizator rapid SR: utilizare, regimuri de lucru, întreţinere;
• Autoclav: utilizare, regimuri de lucru, întreţinere;
• Pregătirea instrumentelor în vederea sterilizării;
• Instrumentar de consultaţie: oglindă, sondă, pensă, escavator, spatulă bucală);
• Instrumentar necesar pentru prepararea cavităţilor: instrument rotativ: freze dentare, pietre dentare, discuri dentare, perii, pufuri, polipanturi dentare;
• Instrumentar pentru tratamentul endodontic;
• Intrumentar pentru detartraj (manual, ultrasonic etc.);
• Pregătiri preextracţionale a bolnavului şi a cabinetului.
14. Protetică dentară
• Câmpul protetic edentat total
• Examenul pacientului edentat
• Aplicarea şi adaptarea protezelor totale
• Amprentarea câmpului protetic edentat total
• Stomatopatiile protetice
15. Radiologie dentară
• Teleradiografia cranio-facială
• Tehnici şi metode radiologice şi imagistice folosite în diagnosticul stomatologic şi chirurgie oro-maxilo-facială.

BIBLIOGRAFIE

1.A. Bucur, G. Băciuț, M. Surpățeanu – Managementul afecțiunilor chirurgicale oro-maxilo-faciale – Editura Didactică și Pedagogică București 2012;
2.F. Chiru, G. Chiru si L. Moraru – Îngrijirea omului bolnav şi a omului sanatos – Ed. Cison 2001;
3.M. Cuculescu – Prevenție primară în carie și parodontopatii – Editura Didactică și Pedagogică București 2010;
4.V. Dorobăț, D. Stanciu – Ortodonție și ortopedie Dento-facială – Editura Medicală București 2018;
5.S. Daşchievici, Mihăilescu M. – Chirurgie pentru cadre medii – Ed. Medicală Buc. 2007;
6.E. Hutu, Păuna M, Bodnar V. – Edentaţia totală . Ed. Didactică şi pedagogică Bucureşti, Ed. a III- a 1998;
7.Livia Zarnea – Pedodonţie, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1993;
8.M. Voroneanu, A. Bucur, N. Iordache, H. Bălan – Urgențe medico-chirurgicale în cabinetul de medicină dentară: ghid practic de diagnostic și tratament prespitalicesc – Editura Medicală București 2016;
9.Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, publicată în, Monitorul Oficial al României, partea I, nr.552 din 27 iunie 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
10.Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.446 bis/25.06.2002, cu modificările și completările ulterioare;
11.Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
12.Ordinul ministrului sănătăţii și familiei nr. 153 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.353 / 23.05.2003, cu modificările și completările ulterioare;
13.Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 293/30 august 2004 pentru modificarea şi completarea Normelor de securitate radiologică în practica de radioterapie, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 94/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1253 din 24 decembrie 2004;
14.Ordinul ministrului sănătății nr. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor medicale și de medicină dentară;
15.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările și completările ulterioare;
16.Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009, cu modificările și completările ulterioare;
17.Ordinul ministrului sănătății nr. 1226/03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;
18.Ordinul ministrului sănătății nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 882 din 14 septembrie 2021;
19.Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare;
20.Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 2016.