ANUNȚ EXAMEN DE GRAD PRINCIPAL – SESIUNEA 2022


Examenul de grad principal, sesiunea 2022, se desfăşoară după cum urmează:
• în data de 01.09.2022 – examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;
• în data de 02.09.2022– examenul pentru asistenţi medicali – celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali.

TEMATICĂ ASISTENT MEDICAL OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE/MOAȘĂ

1.OBSTETRICĂ
• Noţiuni de anatomie a organelor genitale
• Fiziologia aparatului genital
• Fecundaţia şi implantaţia
• Embriogeneza şi placentaţia
• Lichidul amniotic şi cordonul ombilical
• Modificările organismului matern în timpul sarcinii
• Sarcina normală
• Sarcina patologică
• Fiziologia naşterii
• Naşterea în prezentaţia craniană occipitală
• Delivrenţa
• Lăuzia fiziologică şi îngrijirile nou-născutului
• Lăuzia patologică
• Travaliul anormal
• Traumatismul obstetrical
2)GINECOLOGIE
• Sindroame cardinale în ginecologie
• Contracepţia
• Bolile cu transmitere sexuală
• Infertilitatea
• Elemente de reproducere umană asistată (asistenţa medicală la procreere)
3) URGENŢELE ÎN OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE
4) AFECŢIUNILE CHIRURGICALE ALE GLANDEI MAMARE
5) Recoltarea produselor biologice şi patologice
• Recoltarea sângelui
• Recoltarea urinei
• Recoltarea secreţiilor vaginale
Sondaje, spălături, clisme
• Sondajul vezical
• Spălătura vaginală
• Clisme evacuatoare
Administrarea medicamentelor
Determinarea grupelor sanguine
Transfuzia de sânge
Pregătirea preoperatorie
Supravegherea postoperatorie şi îngrijirile acordate pacienţilor operaţi
Pregătirea pacientului pentru explorări funcţionale
• Pregătirea pacientului pentru laparoscopie.


BIBLIOGRAFIE

A) Virgil Ancăr, Crângu Ionescu – Obstetrică-Editura Naţional-2012;
B) Virgil Ancăr, Dr.Crângu Ionescu – Ginecologie-Editura Naţional-2008;
C) Lucreţia Titircă: Urgenţele medico-chirurgicale – Sinteze, Editura medicală, Bucureşti, Ediţia a III-a, 2016
D) Silvian Daschievici, Mihai Mihailescu; Chirurgie – Manual pentru cadre medii şi scoli sanitare postliceale; Capitolul 6. Ed Medicala Bucuresti, 2007;
E) Lucreţia Titircă: Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali – Editura Viaţa Medicală Românească, 1995;
F) Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
G) Legea nr. 282/5 octombrie 2005 – privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânde şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188/17 martie 2014, Republicată, cu modificările și completările ulterioare (Capitolul II-art. 7, Capitolul III-art. 16, Capitolul V-art. 24, Capitolul VI-art. 30, art. 31 şi anexa 1, lit. i şi j);
H) Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1224/9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870/24 octombrie 2006 (Anexa 1-art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, art. 12, art. 14, art. 16);
I) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările și completările ulterioare;
J) Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009, cu modificările și completările ulterioare;
K) Ordinul ministrului sănătății nr. 1226/03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;
L) Ordinul ministrului sănătății nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 882 din 14 septembrie 2021;
M) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare;
N) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 2016.