ANUNȚ EXAMEN DE GRAD PRINCIPAL – SESIUNEA 2022


Examenul de grad principal, sesiunea 2022, se desfăşoară după cum urmează:
• în data de 01.09.2022 – examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;
• în data de 02.09.2022– examenul pentru asistenţi medicali – celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali.

TEMATICĂ ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE

NOŢIUNI DE RADIOFIZICĂ
1.Noţiuni de fizică a atomului
2.Fizica radiaţiilor X
3.Proprietăţile razelor X utilizate în radiodiagnostic
FORMAREA IMAGINII RADIOLOGICE
1.Legile fizice ale formării imaginii
2.Filmul radiografic
3.Developare
4.Calitatea filmului radiografic
5.Factori de calitate în aprecierea imaginii radiografice
6.Ecranul întăritor
NOŢIUNI DE RADIOPROTECŢIE
SUBSTANŢELE DE CONTRAST
1.Substanţele de contrast utilizate în radiologia convenţională
2.Substanţele de contrast utilizate în tomografia computerizată
3.Reacţii adverse apărute la administrarea intravasculară de substanţe de contrast iodate
4.Metode de prevenire şi combatere a incidentelor şi accidentelor post-administrare a substanţelor de contrast
5.Substanţele de contrast utilizate în ecografie
6.Substanţele de contrast utilizate în rezonanţa magnetică (IRM)
7.Rolul asistentei în administrarea substanţelor de contrast intravenoase
APARATUL DE RADIOLOGIE CONVENŢIONALĂ
1.Componenţa aparatului de radiologie
2.Pregătirea pacienţilor pentru diferite tipuri de examene
TIPURI DE APARATE RADIOLOGICE
1.Aparatul de mamografie
2.Pregătirea pacienţilor pentru diferite tipuri de examene
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ
1.Aparatura de tomografie computerizată
2.Formarea imaginii
3.Pregătirea pacienţilor pentru diferite tipuri de examene
NOŢIUNI DE RADIOLOGIE INTERVENŢIONALĂ VASCULARĂ ŞI NON-VASCULARĂ
Tehnici care nu utilizează raxe X:
Ecografia:
proprietăţile undelor ultrasonore
• principiul ultrasonografiei
• aparatul de ecografie
• tipuri de investigare ecografică
• avantajele şi dezavantajele ecografiei
• rolul asistentului de radiologie şi imagistică medicală în ecografie
Imagistică prin rezonanţă magnetică:
noţiuni de fizică
• aparatura de rezonanţă magnetică
• indicaţiile I.R.M.
• contraindicaţiile I.R.M.
EXPLORAREA RADIOIMAGISTICĂ A CRANIULUI
1.Radioanatomia craniului
2.Repere anatomice la nivel cranian
3.Tehnici de explorare a craniului
• Explorarea radiologică convenţională
• Examenul computertomografic a craniului
• Examenul prin rezonanţă magnetică a craniului
EXPLORAREA RADIO-IMAGISTICĂ A COLOANEI VERTEBRALE
1.Radioanatomia coloanei vertebrale
2.Tehnici de explorare a coloanei vertebrale
• Explorarea radiologică convenţională
• Examenul computertomografic a coloanei vertebrale
• Examenul prin rezonanţă magnetică a coloanei vertebrale
EXPLORAREA RADIO-IMAGISTICĂ A TORACELUI
1.Radioanatomia toracelui
2.Tehnici de explorare a toracelui
• Explorarea radiologică convenţională
• Examenul computertomografic a toracelui
• Examenul prin rezonanţă magnetică a toracelui
EXPLORAREA RADIOIMAGISTICĂ A APARATULUI DIGESTIV
1.Radioanatomia aparatului digestiv
2.Tehnici de explorare a aparatului digestiv
• Explorarea radiologică convenţională
• Examenul computertomografic a aparatului digestiv
• Examenul prin rezonanţă magnetică a aparatului digestiv
EXPLORAREA RADIOIMAGISTICĂ A APARATULUI UROGENITAL
1.Noţiuni de radioanatomie aparat urogenital
2.Tehnici de explorare a aparatului urogenital
• Explorarea radiologică convenţională
• Examenul computertomografic a aparatului urogenital
• Examenul prin rezonanţă magnetică a aparatului urogenital
EXPLORAREA RADIO-IMAGISTICĂ A MEMBRULUI SUPERIOR
1.Radioanatomia membrului superior
2.Tehnici de explorare a centurii scapulare şi membrului superior liber
• Explorarea radiologică convenţională
• Examenul computertomografic a membrului superior
• Examenul prin rezonanţă magnetică a membrului superior
EXPLORAREA RADIOIMAGISTICĂ A MEMBRULUI INFERIOR
1.Radioanatomia membrului inferior
2.Tehnici de explorare a membrului inferior
• Examenul radiologic convenţional
• Examenul computertomografic a membrului inferior
• Examenul prin rezonanţă magnetică a membrului inferior
TEHNICI RADIOIMAGISTICE DE EXPLORARE A SÂNULUI
1.Noţiuni de radioanatomie a sânului
2.Mamografia diagnostică
3.Principalele incidente ale mamografiei
4.Alte tipuri de examinări mamografice
5.Ecografia mamară|
6.Imagistica prin rezonanţă magnetică a sânului
7.Rolul asistentului de radiologie şi imagistică medicală
ATRIBUTIILE ŞI COMPETENŢELE PROFESIONALE ALE ASISTENTULUI DE RADIOLOGIE

BIBLIOGRAFIE

1.A.M. Bratu, C. ZahariaRadioimagistică medicală-Radiofizică şi tehnică – Editura Universitară „Carol Davila”, 2016;
2.Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, Monitorul Oficial al României, partea I, nr.552 din 27 iunie 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3.Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.446 bis/25.06.2002, cu modificările și completările ulterioare;
4.Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
5.Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 293/30 august 2004 pentru modificarea şi completarea Normelor de securitate radiologică în practica de radioterapie, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 94/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1253 din 24 decembrie 2004;
6.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările și completările ulterioare;
7.Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009, cu modificările și completările ulterioare;
8.Ordinul ministrului sănătății nr. 1226/03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;
9.Ordinul ministrului sănătății nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 882 din 14 septembrie 2021;
10.Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare;
11.Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 2016.