ANCPI a demarat: Cadastrare în trei localități vâlcene


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat licitația pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 149 de UAT-uri (unități administrativ teritoriale), printre acestea regăsindu-se și trei din Vâlcea. Procedurile de atribuire demarate vizează comunele vâlcene: Câineni, Perișani și Racovița.
Finanțarea serviciilor este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional – Proiectul major privind „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”. Selectarea UAT-urilor a fost realizată după următoarele criterii:
• localități care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în master Planul General de Transport al României;
• localități care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe;
• localități în care sunt identificate zone cu vulnerabilități sociale particulare privind accesul informal la proprietate.