Amenzi de 250.000 lei de la ITM către angajatorii vâlceni


138 de controale au fost realizate de către inspectorii muncii, luna trecută, pe Relații de muncă, fiind aplicate 35 de sancțiuni contravenționale, din care 24 avertismente și 11 amenzi în sumă de 250.000 lei. În timpul controalelor au fost identificate 32 persoane primite la muncă fără a avea încheiat contract individual în formă scrisă. Principalele neconformități constatate în controalele efectuate au fost: neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă; netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaților în Registrul General de Evidență a Salariaților în format electronic; neplata drepturilor salariale; neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă; neîntocmirea foilor colective de prezență; neacordarea repausului săptămânal; neplata orelor suplimentare; neplata orelor de noapte; nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control.
Tot la ITM Vâlcea au fost înregistrate 41 de sesizări privind nerespectarea prevederilor legale referitoare la încheierea, execu­tarea, modificarea şi suspendarea contractelor individuale de muncă, precum şi neacordarea drepturilor salariale, neacordarea repausului săptămânal, nerespectarea clau­zelor din Contractul Colectiv de Muncă etc. Datele ne-au fost furnizate de către Ion Tănăsoiu, inspector șef ITM Vâlcea.