AFIR a publicat Ghiduri consultative pentru patru submăsuri PNDR 2020


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială de internet, www.afir.info, la secțiunea Dezbatere Publică, Ghidul solicitantului în variantă consultativă pentru 4 submăsuri de finanțare din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) prin care se acordă fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectelor de investiții în agricultură. Toți cei interesați să pregătească proiecte de investiții în vederea depunerii și să formuleze observații, pot consulta varianta consultativă a Ghidurilor solicitantului pentru următoarele submăsuri: 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, 4.2 „Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole”, 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, precum și 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”.
Printre modificările introduse în Ghidurile solicitantului, varianta consultativă, se numără şi faptul că solicitanţii submăsurilor 6.1 şi 6.3 pot beneficia de elaborarea documentației şi consilierea pe perioada de derulare a proiectului, în mod gratuit prin Măsura 2 a PNDR, cu condiția ca să prevadă acest lucru în planul de afaceri.
Submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole” se încadrează, conform Regulamentului (CE) 1305/2013, art.17, în măsura 4 „Investiții în active fizice” – și contribuie la domeniile de intervenție DI 2A „Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor și facilitarea restructurării și modernizării fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață, cât și a diversificării agricole” și DI 5D „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac din agricultură”.
Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea /marketingul produselor agricole” se încadrează în măsura 4 „Investiții în active fizice – și contribuie la domeniile de intervenție DI 3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor interprofesionale și DI 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici și a creării de locuri de muncă.
Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” are ca scop: instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca șefi/ manageri ai unei exploatații agricole; îmbunătățirea managementului, creșterea competitivității sectorului agricol, precum și conformitatea cu cerințele de protecție a mediului, igienă și bunăstarea animalelor și siguranța la locul de muncă; submăsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenți, cu domiciliul stabil în România cu un minim de cunoștințe de bază, să se instaleze ca șefi/ manageri ai exploatației; creșterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca șefi/ manageri de exploatație; încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul urban de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naționale în general.
Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” se încadrează în Măsura 6 „Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor” și contribuie la domeniul de intervenție DI 2A „Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole”.
Submăsura 6.3 are ca scop: îmbunătățirea managementului exploatației agricole de mici dimensiuni; creșterea orientării către piață și a veniturilor exploatațiilor agricole de mici dimensiuni.
Perioada de consultare publică este de 10 zile calendaristice de la data publicării pe pagina de internet a variantei consultative a Ghidului solicitantului pentru toate cele patru submăsuri. Toți cei interesați pot să transmită propuneri sau observații, până în data de 21 mai 2018, pe adresa de e-mail, consultare@afir.info.
Informații furnizate de Alina Păunoiu (foto), director OJFIR Vâlcea.