Aceasta este HOTĂRÂREA CARE ÎNCHIDE JUMĂTATE DIN VÂLCEA!


COMITETUL JUDEŢEAN  PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ VÂLCEA

H O T Ă R Â R E A   NR. 25

Privitor la:  măsuri suplimentare în vederea gestionării pandemiei de coronavirus (SARS-CoV-2) în județul Vâlcea
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr. 420/15.09.2020; Întrunit azi 30.09.2020, ora 1200, în şedinţă extraordinară de lucru;
Având în vedere  adresa Direcţiei de Sănătate Publică nr. 34945/29.09.2020, înregistrată la Instituţia Prefectului cu nr. 12965/29.09.2020, referitoare la măsurile propuse pentru prevenirea răspândirii infecţiei cu virusul SARS CoV2.
În conformitate cu:
– prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– prevederile Legii nr. 136 din 18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;
– prevederile H.G. nr. 729/2020, pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– prevederile Hotărârii  nr. 43/27.08.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență;
– prevederile Ordinului nr.1493/2788/149/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile de alimentaţie publică de tipul restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor;

Având în vedere Analiza privind incidența cumulată a cazurilor în ultimile 14 zile la nivelul județului Vâlcea;

În temeiul art. 10, alin (3) din Regulamentul cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr.  1491/2004  şi ale art. 2 lit. a), art. 11 alin. (1) și art. 22 lit. b) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. (1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor din localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 locuitori, respectiv: Băbeni (8,49), Drăgoești (4,66), Pietrari (4,07), Stoenești (2,97), Galicea (2,97), Vlădești (2,70), Călimănești (2,62), Bunești (2,54), Milcoiu (2,42), Râmnicu Vâlcea (2,36), Berislăvești (2,19), Runcu (2,15), Voineasa (1,99), Păușești Măglași (1,99), Bujoreni (1,97), Costești (1,95), Golești (1,92), Ocnele Mari (1,74) și Olanu (1,72), este permisă în perioada 01.10.2020 – 14.10.2020, doar pentru 1/3 din capacitatea autorizată a acestora, cu respectarea normelor de distanțare socială și a măsurilor sanitare obligatorii.
(2) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc din localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 locuitori, respectiv: Băbeni (8,49), Drăgoești (4,66), Pietrari (4,07), Stoenești (2,97), Galicea (2,97), Vlădești (2,70), Călimănești (2,62), Bunești (2,54), Milcoiu (2,42), Râmnicu Vâlcea (2,36), Berislăvești (2,19), Runcu (2,15), Voineasa (1,99), Păușești Măglași (1,99), Bujoreni (1,97), Costești (1,95), Golești (1,92), Ocnele Mari (1,74) și Olanu (1,72), se suspendă în perioada 01.10.2020 – 14.10.2020.
(3) Activitatea cinematografelor  precum și organizarea spectacolelor și/sau concertelor, evenimentelor culturale din localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 locuitori, respectiv: Băbeni (8,49), Drăgoești (4,66), Pietrari (4,07), Stoenești (2,97), Galicea (2,97), Vlădești (2,70), Călimănești (2,62), Bunești (2,54), Milcoiu (2,42), Râmnicu Vâlcea (2,36), Berislăvești (2,19), Runcu (2,15), Voineasa (1,99), Păușești Măglași (1,99), Bujoreni (1,97), Costești (1,95), Golești (1,92), Ocnele Mari (1,74) și Olanu (1,72), se suspendă în perioada 01.10.2020 – 14.10.2020.
(4)  Evenimentele private (nunți, botezuri, zile onomastice etc) și rânduielile bisericești (pomeni și parastase) organizate în spațiile menționate la alin. (1), inclusiv în sălile de evenimente din localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 locuitori, respectiv: Băbeni (8,49), Drăgoești (4,66), Pietrari (4,07), Stoenești (2,97), Galicea (2,97), Vlădești (2,70), Călimănești (2,62), Bunești (2,54), Milcoiu (2,42), Râmnicu Vâlcea (2,36), Berislăvești (2,19), Runcu (2,15), Voineasa (1,99), Păușești Măglași (1,99), Bujoreni (1,97), Costești (1,95), Golești (1,92), Ocnele Mari (1,74) și Olanu (1,72), se suspendă în perioada 01.10.2020 – 14.10.2020.
Art.2. Organizarea și desfășurarea evenimentelor publice ocazionale de tip târguri săptămânale, târguri de produse tradiționale, bâlciuri, talciocuri, piețe volante, din localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 locuitori, respectiv: Băbeni (8,49), Drăgoești (4,66), Pietrari (4,07), Stoenești (2,97), Galicea (2,97), Vlădești (2,70), Călimănești (2,62), Bunești (2,54), Milcoiu (2,42), Râmnicu Vâlcea (2,36), Berislăvești (2,19), Runcu (2,15), Voineasa (1,99), Păușești Măglași (1,99), Bujoreni (1,97), Costești (1,95), Golești (1,92), Ocnele Mari (1,74) și Olanu (1,72), se suspendă în perioada 01.10.2020 – 14.10.2020.
Art.3. Purtarea măștilor de protecție astfel încât să acopere nasul și gura de către persoanele adulte și copii cu vârsta peste 5 ani, aflate în spații deschise și în grupuri mai mari de 2 persoane (care nu fac parte din aceeași familie), devine obligatorie în perioada 01.10. – 14.10.2020, în localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 locuitori, respectiv: Băbeni (8,49), Drăgoești (4,66), Pietrari (4,07), Stoenești (2,97), Galicea (2,97), Vlădești (2,70), Călimănești (2,62), Bunești (2,54), Milcoiu (2,42), Râmnicu Vâlcea (2,36), Berislăvești (2,19), Runcu (2,15), Voineasa (1,99), Păușești Măglași (1,99), Bujoreni (1,97), Costești (1,95), Golești (1,92), Ocnele Mari (1,74) și Olanu (1,72).
Art.4. Începând cu data de 15.10.2020, măsurile adoptate prin prezenta hotărâre vor fi actualizate săptămânal, în funcție de incidența cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile.
Art. 5. Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la articolele 1 – 3   din prezenta hotărâre se urmărește de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea, Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, Direcţia Sanitar – Veterinară  şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea.
Art.6. În vederea punerii în aplicare, prezenta hotărâre va fi comunicată de Inspectoratul Județean pentru Situații de urgență, prin Secretariatul tehnic permanent, membrilor CJSU Vâlcea, autorităţilor publice locale menționate în prezenta hotărâre  şi altor instituţii/societăți comerciale interesate.

PREŞEDINTE CJSU VÂLCEA,
PREFECT,
SEBASTIAN FÂRTAT
Râmnicu Vâlcea, 30.09.2020