ABA OLT, participare la Forumul Regional al Apei Dunăre – Europa de Est


În perioada 23-25 septembrie, în Bucuresti, la Palatul Parlamentului, a avut loc ce de-a 21 a ediție a Forumului Regional al Apei Dunăre – Europa de Est, cea mai importantă manifestare profesională din România dedicată acestui domeniu, adresată specialiștilor interesaţi de îmbunătăţirea performanţelor tehnice şi manageriale. Tema conferinței regionale pentru Europa de Sud-Est vizează pierderea de apă, evenimentul fiind susținut de The International Water Association – IWA (Water Loss Specialist Group), cu sprijinul ARA.
În cadrul Forumului au avut loc o serie de conferințe și seminarii precum:
• Seminarul Finanţarea Infrastructurii de Apă prin Fonduri Europene în Perioada de Programare 2014-2020 dedicat operatorilor regionali, unde au fost prezentate anumite clarificări din partea instituţiilor responsabile, din ţară şi de la nivelul Comisiei Europene, privind cerinţele pentru implementarea proiectelor în infrastructura de apă şi de canalizare/epurare prin fonduri europene;
• Conferinţa Regională din Sud-Estul Europei – Water Loss 2019, în care au fost dezbătute teme referitoare la ultimele evoluţii, strategii, tehnici şi aplicaţii ale celor mai bune practici internaţionale în managementul apei;
• Workshop-ul Economic Internaţional, organizat de ARA în colaborare cu Grupul de Specialişti pentru Economie şi Statistică al IWA şi în parteneriat cu ANRSC, care abordează teme precum reglementarea sectorului apei în România şi pe plan internaţional, metodologia de adoptare a tarifelor, eficienţa exploatării infrastructurii;
• Concursul „Instalare Branşament sub Presiune”, dedicat instalatorilor din cadrul companiilor de apă, care trebuie să răspundă provocării de a executa un branşament nou într-o reţea de fontă ductilă aflată sub presiune.
La eveniment au luat parte reprezentanți a peste 80 de firme din țară și din străinătate.

Și în acest an, Administrația Bazinala de Apă Olt, în calitatea sa de membru al Comitetul Teritorial Olt-Jiu al Asociației Române a Apei, a fost prezentă la această manifestare, instituția fiind reprezentată prin directorul Stefan Prală.
În cadrul standului de prezentare al Comitetului Teritorial Olt-Jiu, reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Olt au făcut cunoscute cele mai importante proiecte de investiții aprobate și finalizate în regim de urgență în baza HG 582/2018 și prin Decizia ANAR 584/2018, privind apărarea împotriva inundațiilor în bazinul hidrografic Olt: Regularizare pârâu Luncavăț și afluenți pe sectorul Vaideeni-Horezu-Popești; Amenajare pârâu Iazul Morților, oraș Băbeni și Amenajare pârâu Topolog, comuna Nicolae Bălcescu; Îndiguire pârâu Urșani la Horezu, județul Vâlcea; Regularizare pârâu Luncavăț la Oteșani, zona Cârstănești, sector David-Cârjaliu, județul Vâlcea; Regularizare pârâu Ursana la Olanu și la Stoilești, județul Vâlcea;Amenajare pârâu Valea Plopilor, comuna Vaideeni, județul Vâlcea; Decolmatare și îndiguire pârâu Geamăna la Drăgoești, zona Buciumeni, județul Vâlcea; Consolidare albie minoră pârâu Sasca la Milcoiu, zona Ciutești-Tepșenari, județul Vâlcea; Regularizare pârâu Bistrița pe sectorul Costești – Băbeni, jud. Vâlcea și Regularizare pârâu Luncavâț și afluenți sectorul Vaideeni – Popești, jud. Vâlcea; Reabilitare dig apărare râu Olt la Comana; Reabilitare și îndiguire pârâu Bârsa la Bod; Reabilitare pârâu Târlung la Teliu; Apărare mal Timișul Sec, în Brașov; Îndiguire râu Râul Negru și afluenți; Regularizare pârâu Cașin – sector Rușeni-Sânzieni; Îndiguire pârâu Tărlung la Băcel-Chichiș; Îndiguire pârâu Dobârlău și Combaterea inundațiilor râul Olt și afluenți, județul Covasna; Regularizare și apărări de mal pe pârâul Cașin în localitatea Plăieșii de Jos, jud. Harghita.
De asemenea, celor interesați le-au fost prezentate și informații despre Proiectul Watman – Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor – Etapa I, proiect a cărui implementare a început în anul 2013 – POS Mediu. La sfârșitul anului 2017, s-a semnat contractul de fazare a proiectului pe fonduri externe nerambursabile prin POIM 2014 – 2020.
În cadrul standului Comitetul Teritorial Olt-Jiu, au fost expuse postere, broșuri, rollup-uri şi videoproiecţii cu diferite activităţi în domeniu, derulate în bazinul Hidrografic Olt.
• Mihaela COCA, Compartimentul de Comunicare, Relaţii Publice, Relaţii cu Presa al ABA Olt