40 de ani de la punerea în funcţiune a Centralei Subterane Ciunget


Astăzi, începând cu ora 12.00, la Uzina Hidroelectrică LOTRU-Ciunget, se va desfăşura evenimentul „Lotru 40 de ani”, sărbătorindu-se 40 de ani de funcţionare a Centralei Subterane Ciunget. În debutul acestei întâlniri, de la ora 9.30, are loc vizitarea centralei. La final va avea loc recepţia aniversară.

În continuare, vă prezentăm câteva date legate de centrala subterană de la Cinget: Condițiile geografice și de amplasament specifice zonei au permis realizarea celei mai mari centrale hidroelectrice de pe râurile interioare ale României, CHE Lotru-Ciunget, centrală subterană cu Pi= 510 MW, Qinst(debit) = 80 m3/s, Hbrut(cadere) 809 m și care, la nivelul anului 1972 – anul punerii în funcţiune -, a fost prima de acest tip și cu aceste caracteristici realizată în Europa.

Unică în ansamblul amenajarilor hidroenergetice din România este şi reţeaua (sistemul) de captări şi aducţiuni secundare, care asigură un aport energetic de aprox. 75% din productia CHE Lotru – Ciunget.  Aceasta cuprinde: 82 captări secundare, 4 baraje de beton în arc (Galbenu, Petrimanu, Balindru şi Jidoaia), 3 staţii de pompare energetică de mare putere (Pi= 60,5 MW, Q= 25 m3/s) și peste 150 km de galerii aferente aducțiunilor secundare.