29 de milioane de lei prin PNA pentru apicultori


Conform Deciziei CE nr. 5.126 / 2013 și a Hotărârii Guvernului nr. 1050 / 2013, pentru perioada 16 octombrie 2013 – 15 octombrie 2014 a fost alocată prin Programul Național Apicol (PNA) 2014-2016 suma de 29.705.660,20 lei. Conform unui comunicat oficial de presă, banii urmează a fi distribuiţi pentru următoarele măsuri de ajutor financiar: achiziţionarea de medicamente şi funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa folosite în apicultura convenţională şi ecologică; achiziţionarea de mătci, roiuri pe faguri şi/sau familii de albine pentru apicultura convenţională sau ecologică; achiziţionarea de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral; decontarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii; realizarea sistemului informatic pentru identificarea stupilor. Beneficiarii Programului Național Apicol pentru perioada 2014 – 2016 sunt: apicultori, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, organizate în asociaţii de crescători de albine, federaţii, uniuni apicole, cooperative agricole sau grupuri de producători recunoscute, conform legislaţiei în vigoare. În urma centralizării de către APIA a cererilor de plată depuse de solicitanți până la termenul limită de 1 august 2014, suma solicitată este de 32.560.076,13 lei, mult mai mare decât suma disponibilă de 29.705.660,20 lei. Întrucât Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu” nu a depus la APIA cererea și documentele justificative necesare pentru implementarea măsurii privind realizarea Sistemului informatic pentru identificarea stupilor, suma alocată pentru anul 2014 a fost realocată pentru celelalte măsuri prevăzute în Programul național apicol.
Având în vedere modul de decontare prevăzut la art. 11 din Anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1050/2013, după centralizarea și verificarea cererilor, pentru anul 2014, suma alocată apicultorilor pentru achizițiile efectuate este de: 100% din preţul de achiziţie (-TVA) pentru medicamente şi a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa pentru combaterea varoozei pentru apicultura convențională/ecologică; 72,79 lei / buc (-TVA) pentru mătci; 174,69 lei / buc (-TVA) pentru roi pe faguri; 349,37 lei / buc (-TVA) pentru familii de albine; 147,47 lei / buc (-TVA) achiziţia de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral; 100 % din preţul analizelor (-TVA) pentru analizele fizico-chimice care atestă calitatea mierii. În 2014, de măsurile prevăzute în PNA 2014 au beneficiat 5.391 de apicultori organizați în 143 forme asociative.