250 de lei pe lună pentru firmele care angajează studenţi pe perioada vacanţei


Camera De Comerţ şi Industrie Vâlcea informează că toate firmele care angajează elevi şi studenţi cu contracte de muncă în perioada vacanţei de vară primesc câte 250 de lei pe lună pentru fiecare tânăr încadrat în muncă, potrivit unei legi prin care se acordă stimulente financiare din bugetul de şomaj companiilor care angajează tineri. Potrivit Legii nr. 72/2007, angajarea elevilor şi studenţilor se poate realiza pe perioada vacanţelor, iar stimu­lentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev şi student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. Diferenţa dintre stimulentul lunar acordat şi salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii. Firmele care vor să beneficieze de aceste stimulente trebuie să încheie fie contracte de muncă pe durată determinată (egală sau mai mică decât durata vacanţei, cu normă întreagă sau parţială), fie contracte de muncă tem­porară (tot cu o durată egală sau mai mică decât perioada vacanţei). În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă.