24.000 de vâlceni cu handicap trăiesc din ajutoare sociale


• este vorba despre persoane neinstituționalizate

Un raport al conducerii DGASPC Vâlcea atestă că, în prezent, beneficiază de prestații sociale 23.983 de persoane cu handicap neinstituționalizate, în creștere cu 192 față de finele lunii septembrie 2015, când erau înregistrate 23.791 persoane. Din totalul vâlcenilor cu handicap care trăiesc din ajutoare sociale 91,70% sunt adulți – 21.995 și 8,30% sunt copii, adică 1.988. pe grupe de vârstă, situația este următoarea: 8,30% – 1.988 sunt minori, 36%  – 8.635 au între 18 și 60 de ani, iar peste 55% au peste 60 de ani. 56% din beneficiarii prestațiilor sociale sunt femei, iar restul bărbați. Din totalul celor 21.995 de persoane cu handicap adulte, doar 4,37% , adică 961, sunt încadrate în muncă, 29,37% – 6.459 sunt persoane fără venituri, iar restul sunt beneficiari ai unuia dintre sistemele de pensii (de vârstă, de invaliditate).

52% din beneficiari au grad accentuat de handicap

Lucrurile nu stau deloc bine în aceea ce privește formele de handicap ale vâlcenilor. 9.152 de persoane, respectiv 38,16% au grad grav de handicap, 12.483, respectiv 52,05% au grad accentuat, 1.911 – 7,97% au grad mediu și 437 adică 1,82% din cetățeni au grad ușor de handicap. Raportul DGASPC Vâlcea mai atestă că, din cele 1.952 de persoane încadrate în gradul grav, 1.793 au asistent personal, iar restul – indemnizație de însoțitor.

Una din patru persoane cu handicap are afecţiuni psihice!

Îngrijorător este faptul că 27,13% din totalul persoanelor cu handicap îl reprezintă afecțiunile mintale și psihice, fapt ce creează o puternică presiune asupra sistemului instituționalizat de protecție, numărul beneficiarilor din centrele de recuperare neuropsihiatrică depășind cu mult capacitatea de găzduirea reglementată prin Standardele minime de calitate pentru centrele rezidențiale – minim 6 mp. de persoană, dar nu mai mult de trei persoane într-un dormitor.