1.050.000 euro pe fiecare proiect pentru dezvoltări pomicole


Prin această submăsură beneficiarii pot obține până la 1.050.000 euro pe proiect, sprijin ce urmărește creșterea competitivității exploataților pomicole, înființarea sau extinderea unităților de procesare, dotarea cu utilaje sau echipamente specializate, înființarea sau extinderea de suprafețe pomicole.
Principalele obiective ale acestei submăsuri sunt creșterea competitivității în sectorul pomicol, creșterea calității produselor obținute, diversificarea producției și îmbunătățirea performanței generale a exploatării agricole. De asemenea, se urmărește și creșterea valorii adăugate a produselor prin procesarea lor la nivel de fermă și comercializarea lor directă, de către producători.
Reducerea costurilor de producție este un alt obiectiv major al acestei submăsuri, iar în acest sens se propune utilizarea și producerea energiei din surse regenerabile, pentru orice operațiune din cadrul fermei.
Beneficiari ai acestui sprijin nerambursabil
Pentru a beneficia de sprijin persoana/entitatea solicitantă trebuie să aibă statutul de: persoană fizică autorizată (în cadrul fermierilor individuali) sau de întreprindere individuală, întreprindere familială, societate în nume colectiv (SNC), societate în comandită simplă (SCS), societate pe acțiuni (SA), societate în comandită pe acțiuni(SCA), societate cu răspundere limitată(SRL) sau societate comercială cu capital privat.
De asemenea, pentru a putea fi declarat eligibil, beneficiarul trebuie să desfășoare activități economice sub formă de întreprindere individuală, întreprindere familială, PFA, sau persoana juridică română. Pe tot parcursul implementării proiectului, beneficiarul trebuie să dispună de surse financiare stabile și suficiente dar și să acționeze în nume propriu.
Valoarea sprijinului nerambursabil
Pentru fermele mici, sprijinul reprezintă 50% din totalul cheltuielilor eligibile, însă nu poate depăși 100.000 euro pentru achizițiile simple, 300.000 euro pentru investițiile în activitatea de producție, (utilaje, înființare, reconversie etc.) și 450.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (producție, procesare si comercializare).
Pentru fermele medii, intensitatea sprijinul este de tot 50% însă valoarea maximă suportată se dublează, pentru fiecare din categoriile de investiții menționate anterior.
Fermele mari sau formele asociative pot beneficia de 1.050.000 euro prin această submăsură, suma oferită pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).
Informații oferite de Alina Păunoiu (foto), directoare OJFIR.