Zi cu mare semnificație pentru credincioșii vâlceni: Se împlinesc trei ani de la întronizarea ÎPS Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului


Întreaga suflare ortodoxă din cuprinsul Arhiepiscopiei Râmnicului marchează un moment cu o semnificație deosebită. Chiar astăzi se împlinesc trei ani de la întronizarea ÎPS Varsanufie pe scaunul arhiepiscopal. În context, în această dimineață de joi, 8 iunie, cu începere de la ora 09.00, Arhiepiscopia Râmnicului va fi gazda unui eveniment de celebrare a acestui moment. Fețele preoțești și credincioșii de pe tot cuprinsul județului nostru sunt invitați să ia parte la marcarea acestui moment în număr cât mai însemnat.
În rândurile următoare, vă propunem să descoperiți o amplă selecție biografică a celui care este, de trei ani, păstorul credincioșilor ortodocși din județul nostru, precum și unele dintre realizările cele mai de seamă.
Arhiepiscopul Râmnicului este născut pe 24 ianuarie 1968, în București, din părinți ortodocși, Petre Vasile și Domnica. A urmat școala primară în București, apoi cursurile Seminarului Teologic din București (1985-1990) și ale Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București (1990-1994), acolo unde a susținut licența cu titlul „Cinstirea sfintelor icoane după Sfântul Ioan Damaschin”. Între anii 2002-2004, a urmat cursurile de master în Teologie și a susținut disertația cu tema „Voturile monahale în Biserica Ortodoxă în lumina Sfinților Părinți” la Facultatea de Teologie a Universității Ovidius din Constanța. Între anii 2010-2013, a urmat cursurile Şcolii Doctorale ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, sub îndrumarea ÎPS Dr. Irineu, Mitropolitul Olteniei, obţinând titlul de Doctor în Teologie, în anul 2013, în urma susţinerii publice a tezei cu titlul „Lucrarea harului dumnezeiesc în teologia Sfântului Grigorie Palama”.
„În anul 1998, am fost închinoviat și tuns în monahism la Mănăstirea Slănic din județul Argeș, unde am primit numele de Varsanufie. În același an, am fost hirotonit ierodiacon și apoi ieromonah pe seama mănăstirii Radu Vodă din București, iar între anii 1999-2006 am fost stareț la această mănăstire, pe care am reactivat-o și am întreprins lucrări de restaurare a picturii, a catapetesmei și a turnului-clopotniță, construind și un lumânărar nou împodobit cu mozaic. Între anii 1999-2001 am fost exarh al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor, în anul 2000 primind rangul de protosinghel, iar în anul 2001 pe cel de arhimandrit. La propunerea vrednicului de pomenire, patriarh Teoctist, în anul 2001, am fost ales și hirotonit episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, cu titlul de Prahoveanul”, mărturisește părintele Varsanufie.
ÎPS Varsanufie a fost întronizat ca Arhiepiscop al Râmnicului pe 8 iunie 2014, în urma alegerii de către Sfântul Sinod. Din anul 2014, ÎPS Varsanufie este membru în Colegiul de redacţie al Revistei Mitropolia Olteniei. De asemenea, păstorul credincioșilor vâlceni este președintele Colegiului de redacție al revistelor „Praxis” și „Martyria”, periodice ale Arhiepiscopiei Râmnicului. Interesant de remarcat este și faptul că ÎPS dr. Varsanufie a înființat, în anul 2015, Trupa de teatru „Constantin Popian” a Arhiepiscopiei Râmnicului.

Publicații, studii și articole

• „Aceasta este viața veșnică. Studii de teologie patristică”, colecția «Studia Academica», vol. 2, Ed. Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, 2015.
• „Lucrarea harului dumnezeiesc în teologia Sfântului Grigorie Palama”, Editura Basilica, Bucureşti, 2014.
• „Sfântul Ierarh Calinic, Episcopul Râmnicului, și nevoința sa în plan cultural și duhovnicesc”, în vol. «Lucrarea duhovnicească și culturală a Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului», col. „Studia Academica”, vol. 3, Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, 2015.
• „Cultura și spiritualitatea epocii brâncovenești între tradiție și noutate”, în vol. «Tradiție și noutate în cultura și spiritualitatea epocii brâncovenești», col. „Studia Academica”, vol. 4, Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, 2016.
• „Moștenirea paisiană în rânduielile monahale ale Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica”, episcopul Râmnicului, în vol. «Rânduieli ale viețuirii monahale în ctitoriile Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica», col. „Studia Academica”, vol. 5, Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, 2016.
• „Ierarhul Martir Antim Ivireanul – tipograful cuvintelor dumnezeiești în inimile credincioșilor”, în «Eugen Negrici, Antim Ivireanul. Logos și personalitate», col. „Studia Academica”, vol. 5, Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, 2016.
• „Importanța misionară a tiparului în Biserica Ortodoxă Română”, în «Arhim. Veniamin Micle, Petre Cichirdan, Tiparul bisericesc la români», Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, 2016.
• „Sfântul Cuvios Antonie de la Iezer – nevoitor desăvârșit al Bisericii Dreptmăritoare”, în «Viața Sfântului Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii», col. „Vitae Sanctorum Breves” – 1, Ed. Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, 2016.
• „Dobândirea sfințeniei – scopul prioritar al creștinului”, în «Viața Sfinților Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu», col. „Vitae Sanctorum Breves” – 2, Ed. Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, 2016.
• „Sfinții Cuvioși Neofit și Meletie – modele de viețuire spre dobândirea Împărăției lui Dumnezeu” în «Viața Sfinților Cuvioși Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stânișoara», col. „Vitae Sanctorum Breves” – 3, Ed. Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, 2016.
De-a lungul timpului, ÎPS Varsanufie a primit mai multe distincții bisericești și civile, printre cele mai importante dintre acestea se numără:
• Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Comandor, primit în anul 2004 din partea președintelui Ion Iliescu;
• Ordinul „Sfântul Constantin Brâncoveanu pentru ierarhi”, primit în anul 2014 din partea Patriarhiei Române.