„Vom implementa praguri diferenţiate de impozitare”


popa_laurentiu• declară consilierul judeţean Laurenţiu Popa

Pentru anul în curs, dar mai ales după alegerile parlamentare din noiembrie, Uniunea Social Libe­rală are în vedere o serie de măsuri fiscale. „În primul rând, se doreşte implementarea pragurilor diferen­ţia­te de impozitare. Astfel, socie­tăţile comerciale şi persoanele cu venituri medii vor plăti impozit de 16%, iar persoanele cu venituri mici vor plăti 8% sau 12%. Dorim redu­cerea TVA la produsele agricole de bază… TVA va rămâne de 24%, însă producătorul va primi, la pre­zentarea facturii, 15% înapoi. Aceas­tă măsură va micşora pro­cen­tul de 85% al evaziunii fiscale, deoarece mulţi producători nu vor mai considera că merită riscul unor sancţiuni mult mai grave pentru TVA de doar 9%. La aceste măsuri se adaugă reducerea CAS la anga­jator”, declară consilierul judeţean Laurenţiu Popa. În opinia alesului social – democrat, deşi unele dintre aceste măsuri au impact negativ asupra bugetului, vor fi coroborate cu măsuri cu impact pozitiv, precum reducerea cheltuielilor sau sumelor alocate clientelar din Fondul de rezervă al Guvernului sau faimosul PNDI.