Viorica Dăncilă i-a cerut ministrului Eugen Teodorovici Mecanisme corective pentru asigurarea unui tratament echitabil al contribuabililor


Premierul Viorica Dancila a solicitat ministrului Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, să elaboreze un proiect de act normativ care să ajusteze unele prevederi legale în raport cu situația existentă și să introducă mecanisme corective pentru asigurarea unui tratament corect și echitabil al contribuabililor, de natură să contribuie la creșterea atractivității mediului de afaceri din România.
Principalele prevederi ale proiectului de act normativ care va fi pus în dezbatere publică de către Ministerul Finanțelor Publice sunt:
1.Până la finele anului, unitățile administrativ-teri­toriale pot solicita împru­mu­turi, în limita a 450.000 mii lei, pentru finanțarea furnizării energiei termice în sezonul rece. Unitățile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, şi numai dacă la data depunerii documentației nu prezintă restanțe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare. Documentele în vederea contractării împrumutului se depun până la data de 29 noiembrie 2018 la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice / adminis­trațiile județene ale finanțelor publice.
2.Aplicarea unui tratament fiscal unitar pentru sumele înregistrate conform reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară ca bază a contabilităţii, cu excepţia sumelor care provin din actualizarea cu rata inflaţiei.
3.Includerea contribu­abi­lilor care realizează venituri impuse pe baza normelor anuale de venit sau pe baza câștigului net anual în categoria celor care beneficiază de bonificație la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale.
4.Extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 5% pentru:
• cazarea la hotel, inclusiv camping;
• serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea;
• utilizarea facilităților sportive;
• accesul în parcuri de distracții și parcuri recreative.
5.Se stabilește 15 martie 2019 drept termen de plată pentru impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru diferenţele de impozit și/sau contribuții rămase de achitat stabilite prin decizii de impunere anuală pentru perioada 2014-2017. Pentru plata cu anticipaţie a sumelor stabilite prin deciziile de impunere anuală, care au în vedere definitivarea impozi­tului anual pe veniturile rea­lizate de persoanele fizice în anul 2017 și definitivarea contribuției de asigurări sociale datorată de persoa­nele fizice, pentru perioada 2016-2017, se acordă o bonificaţie de 10% din aceste sume, dacă sunt plătite integral până la 15 decembrie 2018, inclusiv. De asemenea, se stabilește 30 iunie 2019 drept termen de plată pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate stabilite prin decizii de impunere anuală pentru definitivarea contri­buției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoa­nele fizice pentru perioada 2014-2017. Pentru plata cu anticipaţie a sumelor stabilite prin decizie de impunere ce au în vedere definitivarea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, se acordă o bonificaţie de 10% din aceste sume, dacă sunt plătite integral până la 31 martie 2019, inclusiv.
6.Introducerea unor prevederi prin care Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de furnizor de ajutor de stat, la emiterea angajamentelor legale, să poată utiliza disponibilul de credite bugetare pe întreaga perioadă de valabilitate a schemelor de ajutor de stat și nu doar pe perioada acoperită prin legile bugetare anuale, respectiv anul curent și 3 ani ulteriori.
7.Anual, până la 15 august, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au obligația să notifice Comisia de autorizare a împrumuturilor locale din cadrul MFP referitor la sumele autorizate pentru anul în curs, sumele autorizate care vor fi trase până la sfârșitul anului, sumele autorizate ca trageri pentru anul în curs care sunt disponibilizate și reprogra­marea tragerilor pentru anii următori. În cazul nerespec­tării acestei obligații, CAÎL anulează sumele autorizate ca trageri pentru anul în curs și netrase până la data de 31 august. În 2018, termenele precizate anterior sunt 15 și 31 octombrie 2018.
Biroul de Presă al Guvernului României