Vineri dimineață: «COD ROȘU DE PLOAIE» CU FUNCȚII ȘI FOTOLII la Consiliul Județean Vâlcea


Finele săptămânii programează ședința ordinară a legislativului vâlcean cu următoarea ordine de zi: Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a CJ Vâlcea din data de 29 ianuarie 2021, Raport privind modul de soluționare a petițiilor adresate CJ Vâlcea și a solicitărilor privind accesul la informațiile de interes public în perioada 1.01.2020-31.12.2020, Informare privind activitatea administratorilor RAJDP Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 decembrie 2020, Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea CJ Vâlcea nr.2 din 29 ianuarie 2021, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”, Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Bărbătești cu Județul Vâlcea, în vederea realizării obiectivului de investiții „Asigurarea scurgerii apelor prin șanțuri betonate pe DJ 646 E”, Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii de inventar a unor bunuri, aflate în domeniul public al județului Vâlcea, precum și declararea de interes public județean a unor bunuri rezultate ca urmare a implementării proiectului „Extindere și reabilitare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”, Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Vâlcea, a unor bunuri mobile și imobile, în vederea scoaterii din funcțiune, Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor bunuri imobile, situate în comuna Slătioara, județul Vâlcea și darea acestora în administrarea DGASPC Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii prin Act adițional, a duratei „Protocolului de colaborare pentru realizarea în comun de activități, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și de comunicații, încheiat între CJ Vâlcea și STS”.

Ce se mai dezbate în ședința de vineri?

Ordinea de zi a întâlnirii consilierilor județeni continuă cu următoarele puncte:
Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru Președintele și Vicepreședinții CJ Vâlcea, precum și pentru consilierii județeni, Proiect de hotărâre privind delegarea unor atribuții DGASPC Vâlcea, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în AGA la Societatea Expo Nord Oltenia S.A. și aprobarea modelului cadru al Contractului de mandat, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în AGA la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. și aprobarea modelului cadru al contractului de mandat al acestuia, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în AGA la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. și aprobarea modelului cadru al Contractului de mandat, Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 alin. (1) pct.7 din Hotărârea CJ Vâlcea nr. 26 din 26 februarie 2018, privind stabilirea componenței Colegiului Director al DGASPC Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților CJ Vâlcea în CA al SJU Vâlcea, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților CJ Vâlcea în CA al Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților CJ Vâlcea în CA al Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului CJ Vâlcea în CA al Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului CJ Vâlcea în CA și numirea CA al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului CJ Vâlcea în CA si numirea CA al Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului CJ Vâlcea în CA si numirea CA al Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului CJ Vâlcea în CA al Palatului Copiilor – Municipiul Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului CJ Vâlcea în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Profesionale Speciale Bistrița, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului CJ Vâlcea în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Băbeni, Proiect de hotărâre privind desemnarea a șase consilieri județeni în calitatea de membri ai ATOP Vâlcea, Diverse.