Un spectacol încântător de teatru, la Biblioteca Judeţeană


Spectacol1Sâmbătă, la Sala de Conferinţe a Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, a avut loc un frumos spectacol de teatru/pan­to­mimă cu titlul „Aladin”, organizat de Asociaţia Pro Xpert, din Rm. Vâlcea.

Spectacolul a fost pus în scenă de actriţa Dalina Costin împreună cu cei 10 participanţi la workshop-ul internaţional cu tema „SHOOT THE STEREOTYPES” – ce face parte din pro­iectul cu acelaşi titlu derulat de Asociaţia Pro Xpert şi finanţat de Uniu­nea Europeană în cadrul Progra­mului Comunitar „Învăţare de-a lungul întregii vieţi” – compo­nenta „Ateliere Grundtvig”.

Workshop-ul a reunit, în perioada 20-27 mai, 12 participanţi din Dane­mar­ca, Franţa, Letonia, Marea Brita­nie, Turcia şi România care şi-au îmbunătăţit cunoştinţele teoretice cu privire la valorile Uniunii Europene, drepturile omului, democraţie şi cetă­ţenie europeană activă şi şi-au dez­voltat abilităţile practice de comuni­care (în limba maternă dar şi în limba engleză), competenţele sociale şi civice, capacitatea de comunicare nonverbală şi empatie. Workshop-ul îmbină, într-o abordare multidiscipli­nară, sesiuni teoretice interactive (ba­zate pe prezentări multimedia) şi activităţi artistice – teatru, fotografie şi film.

Un moment important l-a repre­zentat întâlnirea grupului de cursanţi şi traineri cu prefectul judeţului nostru, Mircea Nadolu, care a asigu­rat un sprijin substanţial în desfă­şurarea unor activităţi practice şi de timp liber cum ar fi vizita în Parcul Naţional Cozia, cină românească cu foc de tabără, vizită la Salina Ocnele Mari şi excursie la Lotrişor.

Evenimentul cultural de sâSpectacol2mbătă a inclus premiera spectacolului „Ala­din” – o metaforă a promovării tole­ranţei şi înţelegerii şi combatere a ra­sismului şi xenofobiei (realizat după un scenariu construit în întregime de cei 12 participanţi la workshop), o ex­po­­ziţie de fotografii şi o proiecţie de filme scurte realizate de asemenea de participanţi pe parcursul worksho­pu­lui. Efortul este de apreciat, pentru că acest spectacol a fost pregătit în doar două zile, în care tinerii au muncit foarte mult. Participanţii din cele 6 ţări au închegat relaţii foarte strânse de prietenie şi au realizat un spectacol foarte frumos, sub îndrumarea actriţei Dalina Costin.