Ultima zi pentru acciza la motorină


Agenţia de Plăţi şi Inter­venţie pentru Agricultură (APIA) informează că, în perioada 16 – 20 iunie, va efectua plata aju­torului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, aferentă cantităţilor de motorină utilizate în perioada 1 ianuarie – 31 martie (trimestrul I 2017), conform prevederilor OMADR nr. 1272/2015 cu modi­fi­­cările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 1174/2014.
„Suma totală plătită va fi de 91.026.815,00 lei, cu sursă de finanţare de la bugetul național, pentru un număr de 13.587 beneficiari și o cantitate totală de motorină de 64.170.834,017 litri. Valoarea nominală a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorină pentru anul 2017 este de 1,4185 lei/litru. La nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Ju­de­ţean Vâlcea, suma totală plă­tită va fi de 123.839 lei, pentru un număr de 25 beneficiari și o cantitate totală de motorină de 87.302,67 litri. Cantităţile de motorină aferente perioadei 1 ianuarie – 31 martie, deter­mi­nate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agri­cultură şi aprobate prin OMADR nr.186/6 iunie 2017, ce vor be­neficia de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare sunt: sectorul vegetal – 56.439.827,243 litri pentru 80.060.313,00 lei, sectorul zootehnic – 7.731.006,774 litri pentru 10.966.502,00 lei. În total, 64.170.834,017 litri pentru 91.026.815,00 lei”, explică De­nisa Iacob, directoarea APIA Vâlcea.