Trei vaci la hectar, norma de închiriere a pajiştilor


Badele_florel2Direcţia Agricolă Vâlcea anunţă că Guvernul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 publicată în Monitorul Oficial nr. 267 din 13 mai 2013.

„Spre deosebire de vechea regle­men­tare, care prevedea posibilitatea concesionării păşunii aparţinând comu­nelor, oraşelor, respectiv municipiilor doar organizaţiilor şi asociaţiilor locale ale crescătorilor de animale, legal cons­ti­tuite, noua reglementare dă posibili­tatea concesionării/închirierii pajiştilor apar­ţi­nând comunelor, oraşelor, respec­tiv mu­nicipiilor, în condiţiile legii, cres­că­torilor de animale, atât persoane fizice cât şi juridice, pe o perioadă de maximum cinci ani, cu respectarea încărcăturii optime de animale pe hectar, dar nu mai mică de 0,3 UVM/ha (maxim 3 vaci/ha).

Pentru anul 2013, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor trebuie să iniţieze procedura de concesionare/închiriere în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă. Contractul cadru de concesiune/închiriere va fi aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emis în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei”, ne-a explicat Florel Bădele, directorul executiv al Direcţiei Agricole Vâlcea.