Transparenţă în cheltuirea banilor publici


coca_laurentiu1Punct de vedere pe marginea bugetelor de stat pentru anul 2013
 

Dreptul cetăţeanului la informaţia de interes public şi transparenţa decizională a autorităţilor publice sunt obligaţii legale, dar aplicarea lor în viaţă a lăsat mult de dorit, în anii din urmă. Este de aceea, de apreciat modul transparent în care s-a lucrat la elaborarea şi prezentarea bugetului pentru anul 2013.

Încă din luna septembrie 2012, Guvernul Ponta I a precizat că, nefiind un guvern rezultat din alegeri, ar fi incorect ca înaintea alegerilor din 9 decembrie să se elaboreze şi să se adopte un buget cu prevederi anuale şi multianuale, să punem în faţa faptului împlinit viitorul guvern şi viitorul parlament. Însă pe tot acest parcurs s-a lucrat la proiecţia bugetară pentru 2013 şi, cu unele prognoze pentru anii următori, aşa încât statul a funcţionat în ianuarie 2013 cu un buget echivalent celui din anul precedent pe care-l discutăm şi-l vom adopta în aceste zile.

A fost o noutate în acest an prezentarea transparentă a bugetului pentru 2013 printr-o practică bine primită, atât de mediul economic şi politic, cât şi de opinia publică în general. Apreciez că este practica inaugurată de Premier şi de miniştrii de finanţe şi al bugetului, de a prezenta datele esenţiale ale proiectului de buget, mai întâi în faţa cetăţenilor, a naţiunii, print-o conferinţă de presă de câteva ore, ceea ce a dat posibilitatea unei largi cunoaşteri şi dezbateri publice asupra principalelor prevederi bugetare şi abia apoi proiectul a fost trimis Parlamentului  pentru dezbatere, amendare şi adoptare.

Transparenţa bugetului se mai relevă şi în faptul că toate sumele alocate au o destinaţie concretă, fundamentată pe legile în vigoare şi că nu s-au mai dosit bani prin tot felul de aşa-zise fonduri la dispoziţie în scopul de a fi utilizaţi la discreţie pentru răsplătirea unor binefaceri personale sau de partid, pentru satisfacerea incorectă a unor sentimente de patriotism local sau ecumenic, dacă nu chiar pentru mită politică sau alte cauze neortodoxe, aşa cum se practica în anii trecuţi.

Publicarea şi accesarea datelor proiectului de buget pe Internet este o altă măsură de transparentizare a informaţiilor de interes public, ceea ce, pentru prima dată, oferă condiţii reale de cunoaştere şi de participare a cetăţenilor, a specialiştilor şi a organizaţiilor interesate de actul de bună guvernare.

Evident că aceeaşi practică administrativă transparentă va trebui să o instituim şi în felul în care vor fi cheltuite sumele alocate, astfel încât nu numai aprobarea alocaţiilor bugetare să  fie larg cunoscute de contribuabili şi de beneficiari, ci şi execuţia bugetară, iar aceasta nu numai la sfârşitul exerciţiului bugetar, ci pe măsură ce achiziţiile, licitaţiile şi plăţile se derulează.

Cu altă ocazie, când am mai abordat tema bugetului pentru 2013 am apreciat disciplina financiar-bugetară imprimată de Guvernul Ponta. Acum aş adăuga modul corect în care au fost elaborate, prezentate, discutate şi adoptate noile bugete, cel de stat şi cel de asigurări sociale. Când spun corect, nu mă refer doar la punctul de vedere al alocărilor pe baza legilor în vigoare, ci şi al faptului că s-a ţinut seama de situaţia economică, socială, a stimulării dezvoltării, a moralităţii şi echităţii, a solidarităţii sociale, precum şi a respectării programului de guvernare pentru acest prim an al noului executiv. Nu întâmplător, bani mai mulţi au primit sistemul medical, agricultura şi proiectele de investiţii cu bani din fondurile Uniunii Europene.

Senator,

Laurenţiu Florian Coca