Totul despre proiectul „Tineretul în acţiune, Acţiunea 3.2”


Giosan-Lidia03Potrivit Enterprise Europe Network, din cadrul CCI Vâlcea, scopul prezentei cereri de propuneri este sprijinirea proiectelor care promovează cooperarea în sectorul activităţilor pentru tineret între ţările participante la programul „Tineretul în acţiune” şi ţările-partenere, altele decât cele care sunt vecine Uniunii Europene (ţări care au semnat cu Uniunea Europeană un acord relevant în domeniul tineretului).

„Obiectivele sunt următoarele: îmbunătăţirea mobilităţii tinerilor şi lucrătorilor din domeniul tineretului, precum şi capacitatea de inserţie profesională tinerilor; promovarea responsabilizării tinerilor şi a participării active a acestora; promovarea consolidării capacităţilor organizaţiilor şi structurilor pentru tineret, pentru a contribui la dezvoltarea societăţii civile; promovarea cooperării şi schimbului de experienţă şi bune practici în domeniul tineretului şi educaţiei non-formale; contribuţia la dezvoltarea politicilor din domeniul tineretului, activităţilor din domeniul tineretului şi sectorului voluntariatului şi crearea de parteneriate şi reţele viabile între organizaţiile pentru tineret.

Priorităţi permanente ale programului „Tineretul în acţiune”: participarea tinerilor; diversitatea culturală; cetăţenia europeană; includerea tinerilor care beneficiază de mai puţine oportunităţi.

Priorităţile anuale ale programului „Tineretul în acţiune”: sensibilizarea faţă de drepturile legate de cetăţenia europeană; creştere favorabilă incluziunii; creati­vitate, spirit antreprenorial şi capacitatea de inserţie profesională; comportamente sănătoase. Propunerile trebuie să fie prezentate de organizaţii non-profit. Aceste organizaţii pot fi: organizaţii neguvernamentale (ONG-uri); organisme publice la nivel regional sau local; sau consilii naţionale de tineret”, ne-a relatat Lidia Giosan (foto), Enterprise Europe Network.

Aceleaşi criterii se aplică organizaţiilor-partenere. Candidaţii trebuie să fi fost înregistraţi din punct de vedere juridic de cel puţin doi ani în una dintre ţările participante la program.

Conform spuselor Lidiei Giosan, proiectul trebuie să cuprindă activităţi fără scop lucrativ care au legătură cu domeniul tineretului şi educaţia non-formală. Activităţile sprijinite în cadrul prezentei cereri de propuneri pot include, însă nu se limitează la următoarele: evenimente de mare amploare dedicate tineretului, seminare, conferinţe; activităţi care încurajează dezvoltarea de parteneriate şi reţele; activităţi care încurajează dialogul politic în domeniul tineretului; campanii de informare şi conştientizare în favoarea tinerilor şi desfăşurate de tineri; formarea şi consolidarea capacităţilor lucrătorilor din domeniul tineretului, organizaţiilor din domeniul tineretului şi multiplicatorilor; stagii de practică (job-shadowing) şi mobilitate pe termen lung pentru lucrătorii din domeniul tineretului. Proiectele trebuie să înceapă între 1 octombrie 2013 şi 31 decembrie 2013 şi să dureze minimum 6 luni şi maximum 12 luni.

Bugetul total alocat cofinanţării proiectelor în cadrul prezentei cereri de propuneri este estimat la 3.000.000 euro. Asistenţa financiară din partea agenţiei nu va fi acordată pentru mai mult de 80% din cheltuielile eligibile totale ale unui proiect. Subvenţia maximă nu va depăşi 100.000 euro.

Cererile de subvenţionare trebuie să fie elaborate într-una dintre limbile oficiale ale UE şi trebuie trimise cel târziu la 14 mai 2013.