Tinerii fermieri mai trebuie să aştepte


priveliste-pietrariDirecţia Agricolă informează că MADR a transmis Co­mi­­siei Europene cea de-a şaptea propunere oficială de mo­di­fi­care a PNDR care include modificări substanţiale ale Mă­surii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, respectiv: creşte­rea pla­fonului maxim al primei de instalare de la 25.000 la 40.000 euro şi modificarea sprijinului minim acordat de la 10,000 la 12,000 euro pentru o exploataţie agricolă cu di­men­siunea minimă de 6 UDE;modificarea condiţiilor privind ni­velul minim de pregătire profesională a beneficiarilor măsurii.

„În condiţiile în care în prezent propunerea de modifi­care a PNDR se află în faza de analiză a Comisiei Euro­pe­ne, MADR a anunţat amânarea sesiunii de depunere a pro­iec­telor pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” pro­gra­mată pentru luna noiembrie 2011 şi reprogramarea aces­­teia pentru perioada 28 noiembrie 2011 – 13 ianuarie 2012.

Ghidul Solicitantului pentru Măsura 112 va conţine precizări legate de faptul că noile condiţii privind creşterea plafoanelor primei de instalare pentru tinerii fermieri şi modificarea condiţiilor privind nivelul minim de pregătire profesională, vor fi aplicabile începând cu sesiunea noiem­brie 2011 – ianuarie 2012, sub rezerva aprobării ulterioare a acestora de către Comisia Europeană”, ne-a declarat Florel Bădele, directorul Direcţiei Agricole.