Termen pentru sprijinul pe cap de animal


APIA informează că toate cererile pentru sprijinul naţional complementar pe cap de animal (CNDP) la specia bovină vor putea fi depuse în perioada 15 iulie – 31 august 2011. Sprijinul va putea fi primit şi pentru animalele din fermele înfiinţate până în 14 iulie şi care nu au mai fost incluse la plată în anii precedenţi, potrivit Ordinului ministrului care reglementează acordarea ajutorului financiar. O noutate majoră în acordarea CNDP pentru 2011 este faptul că, deşi data de referinţă pentru fermele înfiinţate înainte de 2008 rămâne 31 ianuarie 2008, vor putea beneficia de acest sprijin şi crescătorii de animale care au înfiinţat exploataţii după data respectivă, la mijloc fiind vorba de exploataţiile nou înfiinţate şi de acele animale care nu au mai fost niciodată până acum cuprinse la plată. Potrivit Ord. 165/01.07.2011, care modifică şi completează Ordinul ministrului Agriculturii 215/2010, pentru anul 2011, prima pe exploataţie se acordă producătorilor agricoli înscriși în evidența APIA cu cod unic de identificare, în funcţie de efectivul de bovine înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor la data de: 31 ianuarie 2008, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine; vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni; exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei; 31 ianuarie 2009, pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2008-31 ianuarie 2009, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine la data de 31 ianuarie 2009; vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 31 ianuarie 2009; exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;. 31 ianuarie 2010, pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2009-31 ianuarie 2010, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine la data de 31 ianuarie 2010; vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 31 ianuarie 2010; exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei; 14 iulie 2011, pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2010-14 iulie 2011, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine la data de 14 iulie 2011; vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni la data de 14 iulie 2011; exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei. O altă noutate este că la depunerea documentelor la APIA va fi nevoie de viza asociaţiilor, ca să certifice că proprietarul respectiv are animalele. Astfel, pentru a beneficia de sprijin, solicitanţii trebuie să depună cererea de solicitare a primei pe exploataţie, vizată de asociaţiile crescătorilor de animale legal constituite, care sprijină interesele crescătorilor de bovine, taurine și/sau bubaline, aferentă fiecărei exploataţii deţinute. Cererea de plată va trebui însoţită de: copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare; copie de pe documentele care atestă provenienţa animalelor pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2008-31 ianuarie 2009/1 februarie 2009-31 ianuarie 2010/ 1 februarie 2010-14 iulie 2011; declaraţie pe propria răspundere că animalele pentru care se solicită prima nu au fost eligibile la plată pentru sprijin în anul 2008 şi/sau 2009 și/sau 2010, cu excepţia transferului integral al exploataţiei şi al animalelor; copii ale documentelor care atestă schimbarea formei de organizare conform prevederilor OUG 44/2008, cu modificările ulterioare, dacă este cazul. Potrivit ordinului ministrului, data la care APIA trebuie să transmită situaţia centralizatoare cu efectivele eligibile la plată pentru 2011, în vederea stabilirii nivelului primei pe exploataţie, este 31 octombrie 2011.