Tariful de livrare a apei pentru irigaţii


Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 65/2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr 457/2011, a fost modificată Legea Îmbunătăţirilor Funciare nr 138/2004. Astfel, acest act normativ aduce noi prevederi privind tariful pentru livrarea apei pentru irigaţii şi a tarifului sezonier, modalitatea de ajustare periodică a acestora, termenul de aducere la cunoştinţa beneficiarilor a cuantumul acestor tarife. Tariful de livrare a apei pentru irigaţii va acoperi costul apei, costurile de transport al apei de la sursă sau priză la punctul de livrare a apei pentru irigaţii, prin intermediul infrastructurii de irigaţii din domeniul public şi domeniul privat al statului, aflată în administrarea ANIF – RA. Costurile de transport includ cheltuielile administrative şi cele cu energia electrică şi termică pentru pomparea apei, cele cu salarizarea personalului, cheltuielile administrative ale sediului central, ale sediilor sucursalelor, precum şi alte asemenea cheltuieli. De asemenea, tariful de livrare a apei pentru irigaţii nu cuprinde costurile de întreţinere şi reparaţii, care se acoperă din tariful anual.