„Ţara noastră are nevoie de minerit”


• afirmă democrat-liberalul Romulus Bulacu în cazul exploatării de la Roşia Montană
 

Bulacu-Romulusfunar_gheorgheSubiect extrem de discutat în me­diul politic naţional, exploatarea de la Roşia Montană este comentată şi de vâl­ceni. Democrat – liberalul Romulus Bu­lacu spune clar că ţara noastră are ne­voie de exploatarea resurselor, de mi­nerit. „Proiectul Roşia Montană, bun pen­tru România, este cel care va duce la ex­ploatarea avantajoasă a resurselor sub­solului. În privinţa impactului nega­tiv, orice proiect de anvergură are re­percu­siuni asupra mediului. Dar, ca-n orice ţară civilizată, aceste efecte ne­ga­tive trebuie păstrate în limitele nor­ma­lului prin reglementări juridice”, declară Bulacu (foto stânga).

Guvernul are obligaţii internaţionale?

Un material interesat a sosit, zilele trecute, pe adresa redacţiei, fiind trimis de liderul Partidului România Mare, Gheor­ghe Funar (foto dreapta). Iată conţinutul: „La sfâr­şitul săptămânii tre­cute, preşedin­tele Camerei Deputaţilor, Va­leriu Zgo­nea, s-a deplasat în judeţul Alba şi, mai ales, la Roşia Montană, unde s-a docu­mentat în subteran, în ga­le­ria-muzeu, pentru o exploatare la su­pra­faţă, în cea mai mare carieră prevă­zu­tă în Europa, proiectată de către RMGC. Din multele declaraţii publice făcute de către pr­e­şedintele Camerei Deputaţilor i-a şocat şi în acelaşi timp i-a deşteptat pe mulţi români următoarea: «Guvernul Româ­niei are obligaţii internaţionale privind Ro­şia Montană». Având în vedere de­cla­raţia, este necesar ca zecile de mii de protestatari, din ţară şi străinătate, îm­­potriva exploatării prin dinamitare şi cu cianuri a uriaşului zăcământ de aur, argint, wolfram şi alte metale rare de la Roşia Montană, să insiste pentru a primi răspunsuri clare la cel puţin următoarele întrebări: Care dintre guvernele Româ­niei şi-a asumat şi când obligaţii inter­na­ţionale privind Roşia Montană? În ce constau obligaţiile internaţionale ale Guvernului României privind Roşia Mon­tană? De ce şi cu ce scop Guvernul Ponta II a ascuns, până acum, obliga­ţii­le internaţionale privind Roşia Monta­nă? Care sunt obligaţiile interna­ţionale ale Guvernului României în privinţa pa­trulaterului aurifer din Munţii Apuseni? Cine sunt beneficiarii de pe urma obli­gaţiilor internaţionale asumate de Gu­ver­nul României în privinţa zăcămintelor de aur, argint şi metale rare din Munţii Apuseni, care sunt proprietatea inalie­na­bilă a Poporului Român, conform Cons­tituţiei? Guvernul Ponta II şi-a însuşit, în unanimitate (prin miniştrii din partea PSD, PNL şi PC) proiectul de lege al RMGC şi l-a introdus în Parla­ment, în procedură de maximă urgenţă, datorită obligaţiilor internaţionale privind Roşia Montană sau din alte consi­de­rente şi care sunt acelea? De ce şi până când este sfidat şi umilit Parlamentul României, iar senatorii şi deputaţii din Comisia specială pentru Roşia Montană se deplasează în această localitate fără a fi înştiinţaţi că au rolul unor pioni poli­tici în scenariul diabolic vizând înde­pli­nirea obligaţiilor internaţionale ale Guver­nelor României, din perioada 1996-2013? Este adevărat sau nu că pri­mele obligaţii internaţionale ale Gu­ver­nului României privind Roşia Mon­tană au fost asumate în timpul regimului Constan­tinescu – Ciorbea, când a înce­put asaltul asasinilor economici şi asa­sinilor politici împotriva nume­roaselor şi uriaşelor bogăţii naturale ale Poporului Român? Până când şi de ce Guvernul Ponta II sfidează marea majoritate a Poporului Român şi, mai ales,  pe tot mai nume­roşii protestatari ieşiţi în stradă? De ce a acceptat Guvernul Ponta II şi majori­tatea USL din Parlament şantajul şi umilirea din partea asasinilor economici şi asasinilor politici care acţionează pentru distrugerea primei exploatări miniere de aur şi argint din lume şi jefuirea bogatului zăcământ de la Roşia Montană? În această săptă­mână, grupurile parlamentare vor fi in­formate sau nu de către miniştrii-avocaţi ai RMGC despre obligaţiile interna­ţio­nale ale Guvernului României şi clauzele secrete din contractul şi actele adiţionale vizând Roşia Montană?”.

PSD: „Comisia parlamentară specială pentru proiectul Roşia Montană
va trebui să fie informata temeinic”

Pe de altă parte, un comunicat de partea PSD arată: „Faptul că a fost înfiinţată o comisie parlamentară specială este un pas important pentru dezbaterea proiectului şi transparen­tizarea deciziei. În comisie vor fi auzite toate opiniile legate de acest proiect, atât pro, cât şi contra, şi vor fi audiaţi experţi, dar şi membri ai societăţii civile organizate, astfel încât toate punctele de vedere să fie făcute publice. Comisia specială are suficiente pârghii astfel încât să scoată la lumină adevărul despre Roşia Montană. Este un pas important care va garanta faptul că o decizie va fi luată în cunoştinţă de cauză şi după o temeinică informare. În sfârşit, după 15 ani de tergiversări, se fac paşi importanţi în vederea soluţionării acestei probleme”.