„Suferinţă şi vindecare”


O iniţiativă lăudabilă

material_andreitaÎn Postul Mare al acestui primă­vă­ratic Paşti, Parohia „Sfânta Vineri Nouă” (Şos. Nicolae Titulescu 159, Bu­cu­reşti) a avut o iniţiativă lăudabilă: organizarea, în cadrul slujbelor spe­cia­le din fiecare joi seara, a unor dialo­guri grupate în ciclul „Suferinţă şi vin­decare”, la care au fost invitate perso­nalităţi din domeniul ecleziastic – şi nu numai. Au răspuns, astfel, întrebărilor participanţilor: pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă; pr. Constantin Necula, uni­ver­sitar de la Sibiu; pr. Vasile Gavrilă, universitar din Capitală; dar şi:  Marian Sava, preot pe lângă Spitalul Uni­ver­sitar Bucureşti şi prof. dr. Pavel Chirilă, director al Fundaţiei „Sfânta Irina”.

De o largă audienţă şi animată participare la cuvânt s-a bucurat întâlnirea cu soprana Felicia Filip, prim solistă a Operei Române din Bucureşti şi prof. univ. dr. Cristian Mihăilescu, re­gi­zor de operă (soţul distinsei artiste) – pe tema „Vindecarea prin muzică”. Per­tinentele explicaţii, susţinute de elegante audiţii muzicale, s-au constituit într-o secţiune transversală în istoria muzicii ca balsam al sufletului, de la Bach la Mozart – şi chiar mai încoace.

Iniţiativa preotului paroh dr. Mihai Tiţa şi a diaconului George Jambore se cuvine continuată şi diversificată: ritmic, pe tot parcursul anului (bilunar sau lunar) cu teme şi invitaţi şi din alte domenii ale artei: literatură (poezie! a nu se uita Radu Gyr, Vasile Voicu­lescu, Andrei Ciurunga) pictură, sculptură (vezi Renaşterea!) arhitec­tură etc. De asemenea, iniţiativa se impune preluată şi de alte aşezăminte de cult ortodox din întreaga țară.

Nota Redacției: O asemenea inițiativă este binevenită și în județul nostru, unde în biserici și mânăstiri, prin binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop Gherasim, se pot organiza, periodic, astfel de manifestări de spiritualitate creștin-ortodoxă, cu participarea unor binecunoscute personalități ale artei, științei și culturii. Slavă Domnului, sunt destule în țară care își trag seva din Vâlcea.

Sugerăm ca în cadrul ciclului „SUFERINŢĂ ŞI VINDECARE” să se organizeze, înainte de toate, la Catedrala Arhiepiscopiei Râmnicului, un ciclu de manifestări, pentru credincioși de diverse vârste, pe teme ca: „Vindecarea prin muzică”, „Vindecarea prin pictură”, „Vindecarea prin poezie”, „Vindecarea prin teatru” etc. Credința se sădește în suflete pe tot parcursul vieții. (Ioan Barbu)