„Sprijin toţi primarii din zona Horezu”


vladoiu_aurel1• afirmă deputatul social-democrat Aurel Vlădoiu, care este, în fiecare săptămână, în mijlocul oamenilor

Zilele trecute, deputatul Aurel Vlă­doiu s-a deplasat, din nou, în mai multe localităţi din Colegiul Horezu, ai cărui locuitori îi reprezintă în Parla­mentul României. Astfel, deplasarea parla­men­­tarului PSD s-a axat pe identifi­ca­rea problemelor şi găsirea de soluţii în Frânceşti, Băbeni, Horezu, Oteşani, Slătioara, Măldăreşti şi Mateeşti.

Asfaltări şi pietruiri pe toate drumurile din Frânceşti

Având în vedere situaţia delicată din comuna Frânceşti – primarul Da­niel Nicolaescu fiind în stare de arest – deputatul Vlădoiu a discutat cu pri­marul interimar Troculescu şi vicepri­marul Tăcutu despre programele edi­litare în lucru. „Una din problemele ce trebuie rapid rezolvată este rea­bi­litarea podului de la Genuneni – în punctul Mănăileşti – peste râul Bistriţa. Dacă nu se acţionează rapid, podul va fi rupt de ape şi 200 familii riscă să rămână izolate. De asemenea, trebuie turnat stratul de uzură pe drumul comunal din zona Coşani şi trebuie realizare rigolele pentru scurgerea apei. Administraţia locală a contractat deja lucrări de asfaltare pentru satele Surupatele, Viişoara, Genuneni şi Mă­nă­ileşti, astfel că această acţiune va începe în scurt timp. La fel de repede se vor face şi pietruiri pe uliţele Şogă­răscu, Cimitirului, Georgescu, Bisericii de la Viişoara, Zamfirescu de la Genuneni, Şcolii de la Dezrobiţi. Până la toamnă, când începe sezonul rece, aceste probleme trebuie rezolvate”, declară Aurel Vlădoiu.

Trebuie făcută alimentarea cu apă

În plan politic, deputatul Vlădoiu a discutat cu cei doi colegi de partid des­pre pregătirea PSD pentru alege­rile din 20012. „Trebuie făcut inven­tarul obiec­tivelor din oferta electorală cu care primarul PSD a câştigat în 2008. Pro­blema cea mai delicată a locuito­ri­lor din Frânceşti, pe care o dezbat îm­preună cu preşedintele Ion Cîlea, este alimentare cu apă. Nu este posibil ca-ntr-o comună cu peste 6.000 de lo­cuitori să nu existe apă curentă şi canalizare! Documentaţia este depusă la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi sperăm ca această investiţie să fie «prinsă» în Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastruc­turii”, a mai spus Aurel Vlădoiu.

Băbeniul şi Oteşaniul trebuie recâştigate de PSD

PSD speră că va reuşi, la alegerile de anul viitor, să recâştige postul de primar în oraşul Băbeni. Pentru a rea­liza o strategie competitivă, liderul orga­nizaţiei locale l-a invitat pe Liviu Drag­nea – secretarul general al partidului – să inventarieze activul de partid şi echipele de militanţi. „La reco­mandarea liderului local Antonescu, vom realiza un sondaj de opinie pentru a vedea exact care membru de partid este cel mai bine văzut de conce­tăţeni. Avem obiectiv clar să recâşti­găm acest oraş”, a declarat Aurel Vlă­doiu. Pe aceleaşi coordonate se îns­crie şi activitatea social-democraţilor din Oteşani. „În 2008, am pierdut alegerile cu primar PSD în funcţie. Acest lucru ne dă de gândit, pentru că trebuie să fim în contact permanent cu oamenii şi să încercăm rezolvarea problemelor acestora, care reprezintă cel mai bun program electoral”, a mai spus parlamentarul PSD.

Primarul de la Slătioara, zi de zi în slujba comunei

La Slătioara, alături de primarul Sorin Romcescu, deputatul Vlădoiu a constatat care este stadiul lucrărilor edi­litare. Oful cel mare al edilului PSD din această comună este că nu a pri­mit nici până acum banii pentru conti­nua­rea lucrărilor la baza sportivă. „Pri­ma­rul Romcescu nu a stat cu mâinile în sân şi demonstrează, prin eforturile din fiecare zi, că este dedicat locuito­ri­lor comunei sale. Reabilitarea şcolii ge­nerale cu fonduri de la Banca Mon­dială, construirea unei grădiniţe cu pro­gram normal, realizarea unui cen­tru medico-social în satul Milostea sau definitivarea reţelei de drumuri sunt numai câteva din obiectivele pentru care Sorin Romcescu munceşte zilnic. Chiar săptămâna trecută, s-a deplasat la Bucureşti pentru a depune un pro­iect privind reabilitarea Casei de cul­tură din comună… Sorin Romcescu este un primar care se zbate pentru binele comunei şi al locuitorilor, toţi oamenii din Slătioara putând observa că acesta a depăşit cu mult programul electoral cu care a câştigat alegerile din 2008”, spune Aurel Vlădoiu.

Despăgubiri la Mateeşti

În comuna Mateeşti, parlamenta­rul PSD a fost asaltat de zeci de cetă­ţeni care i-au cerut sprijin pentru rezol­varea mai multor doleanţe. Acestea sunt: repartizarea unui microbuz şco­lar pentru transportul elevilor de la Greci către Mateeşti, reabilitarea Dru­mului Judeţean 605A, extinderea ali­men­tării cu apă şi a  canalizării, regu­larizare pârâului Tărâia. „Mai mulţi cetăţeni şi-au arătat nemulţumirea pentru că nu primesc despăgubiri – chirie sau uzufruct – pentru terenurile ocupate de Exploatarea Minieră. Este vorba de 48 hectare de teren, fapt pentru care voi face interpelări la Ministerul Economiei”, a conchis Aurel Vlădoiu.