Un senator de locul UNU


Cel mai recent raport al Institu­tului pentru Politici Publice – orga­ni­zaţie care monitorizează activitatea parlamentarilor români – relevă faptul că senatorul vâlcean Emilian Frîncu este cel mai activ între cole­gii săi. Astfel, parlamen­tarul PNL ocu­pă primul loc în clasa­men­tul ini­ția­tivelor legislative (109), fiind ur­mat de democrat-liberalii Iulian Urban, Gheorghe David, Nicolae Dobra şi Sorin Fodoreanu. Frîncu este pe primul loc – cu 89 de „apa­riţii” – şi-n topul declaraţiilor politice, în clasament fiind urmat de Dumitru Oprea de la PDL. Alte „zone” în ca­drul senatorul vâlcean Emilian Frîn­cu este lider sunt „interpelări”, „în­tre­bări” şi „interpelări primul-ministru”.