Sprijin pentru comuna Perişani


buican_cristi3• deputatul liberal Buican i-a cerut premierului Boc soluţionarea situaţiei financiare a localităţii din nordul Vâlcii

Prin intermediul unei interpelări adre­sată premierului Emil Boc, pre­şe­dintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican, a solicitat implicarea Execu­ti­vului în soluţionarea situaţiei finan­cia­re de, acolo unde firmele ce au exe­cutat lucrări de investiţii cu finanţare guvernamentală doresc recuperarea acestor creanţe prin executare silită. Demersul deputatului Colegiului Nord de a solicita spijin financiar premierului Emil Boc pentru Primăria Perişani vine în urma proceselor pierdute de aceas­tă administraţie publică locală în  faţa firmelor ce au executat lucrări pe raza acestei localităţi, precum şi din cauza faptului că fondurile acestei adminis­tra­ţii publice locale şi ale Consiliului Ju­deţean sunt insuficinte şi nu pot aco­peri sumele datorate. Acest de­mers a fost dublat şi de o declaraţie politică susţinută în faţa colegilor de­putaţi, prin care Buican a solicitat aces­tora stabilirea unor criterii obiec­tive  pentru repartizarea fondurilor gu­ver­namentale. Declaraţia deputatului liberal Cristian Buican reprezintă şi pro­testul acestuia faţă de repartizarea fondurilor aflate la dispoziţia primului-ministru, de la sfârşitul lunii octombrie, pe criterii politice, atunci când Emil Boc a repartizat 36,5 milioane de lei că­tre 550 de primării conduse de edili de  şi doar 19,1 milioane de lei către 205 primării conduse de edili de  şi PNL. Mai mult decât atât, chiar dacă situaţia financiară a localităţii Perişani este una disperată, pe lista primăriilor la care premierul a repartizat fonduri această comună lovişteană nu s-a regăsit.

Preşedintele PNL Vâlcea a atras atenţia premierului şi colegilor deputaţi din arcul guvernamental că întârzierile plăţilor pentru obiectivele de investiţii pe Ordonanţa 7 sau pe alte proiecte cu finanţare guvernamentală vor duce la falimentul administraţiilor publice lo­cale, precum şi la majorarea costurilor acestor investiţii. Conştient de dificul­tă­ţile financiare datorate crizei, depu­ta­tul Buican a solicitat, încă din anul 2009, prioritizarea acestora şi finan­ţarea lor în funcţie de necesităţi. De­pu­tatul Cristian Buican a solicitat sto­pa­rea finanţării de noi proiecte până la finalizarea tuturor celor existente, ca sin­gura măsură fezabilă de solu­ţio­nare a acestei crize a finanţărilor gu­vernamentale. „Încerc să fac tot ce îmi stă în putinţă pentru a-i convinge pe ac­tualii guvernanţi că nefinanţarea lu­cră­rilor existente reprezintă o sursă uriaşă de risipă. În actualele condiţii eco­nomice, trebuie să stopăm cu orice preţ acest gen de risipă. Mai mult decât atât, nu există nici măcar un cri­teriu obiectiv în alocarea fondurilor gu­vernamentale, decât acela al apar­te­ne­ţei politice. Nu este posibil ca loca­lită­ţii Perişani să nu îi aloci fonduri în si­tuaţia disperată în care e, în timp ce al­tor localităţi le dai bani să facă par­curi sau patinoare”, a declarat Buican.