SPORTUL, VEDETA ȘEDINȚEI DE LUNI a Consiliului Județean


Legislativul are pe ordinea de zi mai multe proiecte privind finanțarea acestui domeniu
Luni, în ultima zi de februarie, aleșii județului sunt chemați pentru întâlnirea ordinară a acestei luni având pe masă următoarea ordine de zi:
1.Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a CJ Vâlcea din 9 februarie 2022;
2.Informare privind eficiența activității desfășurate de lucrătorii IPJ Vâlcea în trimestrul IV 2021;
3.Raport anual privind eficiența activității desfășurate de lucrătorii IPJ Vâlcea în anul 2021;
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea CJ Vâlcea nr. 5 din 28 ianuarie 2022;
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la 31 decembrie 2021;
6.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, al Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești și al Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, precum și a Listei obiectivelor de investiții, pe anul 2022;
7.Proiect privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Prelcet S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2022;
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății CETPREST S.R.L. Berbești, pe anul 2022;
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea produselor ce vor fi distribuite preșcolarilor și elevilor de pe raza județului Vâlcea și a măsurilor educative aferente, în anii școlari 2022-2023 și 2023-2024;
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației CJ Vâlcea, în calitate de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR), pentru anul 2022;
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea;
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul DGASPC Vâlcea;
13.Proiect de hotărâre privind renunțarea la dreptul de preempțiune referitor la cumpărarea imobilului (teren) în suprafață de 2.825 mp, amplasat în perimetrul Sitului arheologic de la Gura Suhasului „Valea Goruneilor”, orașul Ocnele Mari, cod LMI 2015: VL-I-s-B-09543;
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Vâlcea prin CJ Vâlcea cu Municipiul Râmnicu Vâlcea prin CL al Municipiului Râmnicu Vâlcea, în vederea susținerii sportului de performanță în cadrul competițiilor sportive derulate de „Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea”, precum și aprobarea modelului-cadru al contractului de asociere;
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Vâlcea prin CJ Vâlcea cu Orașul Horezu prin CL al Orașului Horezu, în vederea susținerii sportului de performanță în cadrul competițiilor sportive, precum și aprobarea modelului cadru al contractului de asociere;
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Vâlcea prin CJ Vâlcea, cu Comuna Costești, prin CL al Comunei Costești, în vederea susținerii sportului de performanță în cadrul competițiilor sportive, precum și aprobarea modelului cadru al contractului de asociere;
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Vâlcea prin CJ Vâlcea cu Comuna Dăești județul Vâlcea, prin CL al Comunei Dăești, în vederea susținerii sportului de performanță în cadrul competițiilor sportive, precum și aprobarea modelului cadru al contractului de asociere;

Ce se dezbate în finalul ședinței?

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea;
19.Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor bunuri mobile și darea lor în administrarea Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea;
20.Proiect de hotărâre privind asocierea Comunei Lungești cu Județul Vâlcea, în vederea realizării obiectivului de investiții „Construire de șanțuri și podețe și construirea de trotuare adiacente, pe DJ 677C și DJ 677D, în satele Lungești, Stănești-Lunca și Gănțulei, Comuna Lungești, Județul Vâlcea”;
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului și a Acordului de Parteneriat între UAT Comuna Racovița și UAT Județul Vâlcea în cadrul Proiectului „Centru comunitar integrat în Comuna Racovița, județul Vâlcea”;
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Serviciului Public Județean de Pază Vâlcea;
23.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 2 din Hotărârea CJ Vâlcea nr. 184 din 02.10 2019;
24.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A. și aprobarea modelului cadru al contractului de mandat al acestuia;
25.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii CJ Vâlcea nr. 234/17.12.2020;
26.Diverse.