„Şomajul s-a redus simţitor”


Vladoiu-Aurel• susţine deputatul Vlădoiu pe seama datelor statistice
 

Conform informaţiilor furnizate de Comisia naţională de prognoză şi Agen­ţia Naţională pentru Ocuparea For­ţei de Muncă, şomajul s-a redus în pri­mul semestru din 2013. Astfel, în această perioadă, au intrat în şomaj 333 mii persoane şi au ieşit din şomaj 389 mii persoane. Prin urmare, şo­ma­jul s-a redus cu 56 mii persoane. „Fap­­tul că-n construcţii a crescut nu­mărul angajaţilor, atât în iunie faţă de decembrie (de la 344,8 mii la 356,1 mii), cât şi în iunie 2013 faţă de iunie 2012 (cu 2,9 mii persoane), arată că nu a existat o influenţă nega­tivă a po­li­ticii bugetare privind inves­ti­ţiile. Toto­da­tă, faptul că principalele sec­toare în care s-a redus numărul sala­riaţilor sunt sectoare cu salariu de ra­mură peste salariul mediu pe eco­nomie arată că nu a existat o influenţă negativă a politicii de creştere subs­tan­ţială a salariului minim”, declară deputatul Aurel Vlădoiu.