Soluţii pentru salvarea bisericilor


Vladoiu-Aurel• deputatul Vlădoiu i-a cerut ministrului Culturii un răspuns urgent privind bisericile de lemn din Vâlcea

Zilele trecute, deputatul Aurel Vlădoiu a adresat lui Kelemen Hunor – ministrul Culturii şi Cultelor o inter­pelare privind restaurarea şi salvarea bisericilor de lemn din judeţul nostru. „judeţul Vâlcea există 88 de biserici din lemn, mare parte dintre ele având rangul de monumente istorice. Din păcate, nepăsarea autorităţilor şi intervenţiile neautorizate au dus la degradarea multora dintre acestea, unele fiind în situaţia de-a trebuie închise din lipsă de siguranţă pentru enoriaşi. S-a reuşit şi salvarea unora, precum Biserica „Cuvioasa Paras­chi­va” din satul Mariţa – Vaideeni, Bise­rica „Adormirea Maicii Domnului” din Costeşti – Gruşetu, Biserica „Ador­mi­rea Maicii Domnului” din Mângureni – Nicolae Bălcescu, Biserica „Intrarea în Biserică” din satul Mreneşti – Creţeni, Biserica „Sfântul Nicolae” din Angheleşti – Pietrari, Biserica „Ador­mi­rea Maicii Domnului” de la Memo­rialul Nicolae Bălcescu şi Biserica „Sfântul Nicolae” din Valea Mare – Berbeşti. Încep exemplificarea lăca­şe­lor de cult care sunt într-o situaţia critică cu Biserica de lemn din satul Suieşti – comuna Stănești (construită în anul 1748), mutată din satul Gâl­gău – judeţul Sălaj, în anul 1950, de Patriarhul Iustinian Marina. La acest lăcaş de cult există pericolul ca aco­perişul din şiţă şi unele părţi din structura de rezistenţă să cedeze în scurt timp. Apoi, Biserica de lemn din Urşi – comuna Popeşti, construită în 1775, având un sistem structural realizat din bârne suprapuse din lemn de stejar. Anul trecut a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea de Gu­vern 426, conform căreia această bi­se­rică era inclusă în planul de in­vestiţii în turism a Ministerului Turis­mu­lui şi propusă pentru restaurare. Consiliul Judeţean a organizat licitaţia publică pentru lucrările de intervenţie de urgenţă la trei biserici de lemn din Vâlcea, dintre care şi cea de la Urşi. Acest lăcaş de cult a primit, conform autorizaţiei de construire, suma de 18.000 euro, bani necesari interven­ţiei de urgenţă, dar la licitaţie nu s-a prezentat vreun constructor, iar fon­du­rile s-au întors la bugetul de stat. Mai precizeze că, în iunie 2010, bolta bisericii s-a prăbuşit. Biserica „Intra­rea în Biserică a Maicii Domnului” din Brezoi, ctitoria episcopului Iosif Arge­şiu, se află într-o stare gravă. Incen­diul din primului război mondial a afec­tat bolta şi tencuiala, iar puţinele in­tervenţii făcute nu au reuşit să îm­piedice procesul ireversibil al degra­dării. Biserica cu hramul „Cuvioasa Pa­raschiva”din Măgureni – comuna Guşoeni, ridicată în anul 1766, se dis­tin­ge drept una dintre primele de acest fel ridicate în Vâlcea, care a servit apoi drept model altor biserici din zonă. Starea precară de astăzi se datorează abandonării, fiind înlocuită în rostul său de spaţiu de cult de o nouă construcţie de zid din apropiere. Biserica de lemn „Înălţarea Domnului” de la Valea Scheiului – comuna Dăni­cei fost scoasă din cult în 1920, a mai fost folosită o vreme drept capelă de cimitir, ulterior, prin dezafectarea ci­mi­tirului din jur, a fost abandonată. În prezent este izolată şi supusă unui pro­ces de degradare continuă. Valoa­rea sa arhitecturală şi artistică a determinat mai multe tentative de strămutare eşuate datorită opoziţiei locuitorilor satului. Biserica cu hramul „Cuvioasa Paraschiva” din Sineşti – comuna  Sineşti, ctitorită în anul 1746 de preotul Stanciu şi diaconul Ilie Nedelcu, a fost extinsă în prima jumă­tate a secolului al XIX-lea. În anul 2004 a fost grav avariată de un in­cen­diu, astăzi putând fi observate doar ruinele zidurilor. În concluzie, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare”, se arată în interpelarea parlamentarului social-democrat.