„Bugetul 2012 este ilegal!”


buican_cristi3• afirmă deputatul liberal Buican, care susţine că proiectul de buget se bazează pe o serie de acte normative ce nu există

Președintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican, consideră că propune­rea Legii bugetului de stat pe anul 2012 este ilegală și neregulamentară. Mai mult decât atât, deputatul liberal susține că proiectul de buget se bazează pe o serie de acte normative ce nu există și încalcă alte legi care se află în vigoare, fapt ce demonstrează, dacă mai era nevoie, slaba pregătire și incompetența ce domnește la nivel guvernamental. Depu­tatul Buican consideră că propunerea de buget are un caracter neregulamentar şi ilegal, în primul rând din cauză că proiec­tele de lege privind bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nu au fost transmise P­a­r­­­­­la­­men­tului spre dezbatere în termenul pre­vă­zut de legea finanţelor publice, 15 oc­tom­brie. „Parlamentul a fost sesizat în data de 25 noiembrie., cu o întârziere de şase săptămâni, ceea ce reprezintă o încălcare flagrantă a legii. Atrag atenția și asupra faptului că, în ultimii trei ani, de când la conducerea României se află PDL, niciodată proiectul de buget nu a fost transmis spre dezbatere în termenul legal, în condiţiile în care vorbim de cea mai importantă lege a României”, de­cla­ră Cristian Buican.

Președintele PNL Vâlcea afirmă că, în forma prezentată Parlamentului, buge­tul pe anul 2012 este elaborat pe legi care nu sunt încă în vigoare, cum ar fi le­gea de salarizare unitară pe anul 2012 (care nu a fost prezentată nici până as­tăzi Parlamentului, deşi figurează în pro­gramul legislativ al Guvernului pentru această sesiune, precum şi în acordul cu FMI) sau ordonanţa de urgenţă care mo­difică legea nr. 273/2006 privind finan­ţelor publice locale (care diminuează fon­durile administraţiilor locale provenite din impozitul pe venituri şi care le confiscă pe cele provenite din impozitarea pen­sii­lor). „Ilegalitatea legii bugetului pe anul 2012 derivă și din încălcarea unor legi aflate deja în vigoare cum ar fi Legea edu­caţiei nr. 1/2011 ,care prevede alo­ca­rea unui procent de 6% din PIB pentru edu­caţie şi 1% din PIB pentru cercetare, în timp ce guvernul PDL propune un procent de sub 2% din PIB pentru aceste domenii; Legea nr. 263/2010 privind sis­temul unitar de pensii publice care pre­vede că valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata infla­ţiei la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut, realizat pe anul precedent, în timp ce  PDL propune îngheţarea pensiilor pentru al 3-lea an consecutiv; sau Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, care stipulează că finanţarea curţilor de apel, tribunalelor, tribunalelor speciali­za­te şi judecătoriilor se face prin bugetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în timp ce PDL propune ca finanţarea acestora să se facă în continuare prin bugetul Minis­terului Justiţiei”, a conchis Buican.