Soluţii pentru finanţarea turismului rural


• APDRP şi Autoritatea de Management pentru POS Mediu vor colabora în vederea evitării dublei finanţări şi pentru investiţiile în turismul rural

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) şi Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) au semnat un act adiţional la Protocolul de Colaborare existent prin care se urmăreşte evitarea dublei finanţări a unor proiecte.

Astfel, cele două instituţii vor colabora prin schimbul de baze de date privind beneficiarii Măsurii 313 – „Încurajarea activităţilor turistice”, respectiv Axa 4 – „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii” din cadrul POS Mediu, potrivit unui comunicat de presă APDRP.

În vederea evitării situaţiilor de dublă finanţare, se vor face verificări în bazele de date ale ambelor instituţii, pentru a sesiza dacă proiectele contractate până acum în cadrul Măsurii 313 – „Încurajarea activităţilor turistice”, componenta c) Investiţii în infrastructură la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. şi componenta d) Dezvoltarea şi/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural, se află în situaţii de dublă finanţare, atât în ceea ce priveşte beneficiarii, cât şi activităţile derulate.

Cei care se pot găsi în situaţia de a obţine dublă finanţare sunt autorităţile locale şi Organizaţiile Non Guvernamentale, beneficiari eligibili ai ambelor Programe.