Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 7-13 mai 2022


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 7-13 mai 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Știrbei Vodă și Intrarea Cetățuia.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Calea lui Traian, Posada, Aleea Cocorilor, Aleea Profesor Sergiu Purece, Aleea Rozelor, Eftimeștilor, Intrarea Cetățuia și Știrbei Vodă.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul rezervoarelor Cetățuia, Copăcelu și Petrișor;
• s-au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare apă de pe strada Livezi;
• s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
• s-au continuat lucrările de execuție rețea de canalizare și racorduri pe strada Kalamata;
• s-au început lucrările de înlocuire rețea de canalizare menajeră pe strada Câmpului;
• s-au început lucrările de înlocuire rețea de apă potabilă pe Aleea Profesor Sergiu Purece;
• s-au efectuat lucrări de remediere cămine de canalizare prăbușite pe străzile Calea lui Traian, Posada, Aleea Cocorilor și Depozitelor intersecție cu Dragoș Serafim;
• s-a decolmatat canal pluvial pe bulevardul Dem Rădulescu;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/ deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Ostroveni – blocurile A14 și C1, Splaiul Independenței – blocurile 1, 11 și 12, strada V. Olănescu – nr. 5A, strada I.C. Brătianu – blocurile A64 și A65, strada Nicolae Iorga – blocurile A24/III, A27/II, A27/III și A30, Aleea Olănești – blocul B3, strada Aurelian Sacerdoțeanu – Nr. 25, Aleea Cocorilor – blocurile 25 și 26, Aleea Trandafirilor – blocul B9, Aleea Stejarului – blocul C13, strada Republicii – blocul R24, strada Știrbei Vodă – nr. 302, strada Dr. Hacman – blocul 109, strada Henri Coandă – blocul N9, strada Calea lui Traian – blocul S16, strada Matei Basarab – blocul 101, strada Cerna – blocurile 23, 25 și 27 și bulevardul Tineretului – blocurile A59 și B2.
20 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate 20 de apometre, dintre care șapte verificate și înlocuite și 13 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate opt lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 28 avize de amplasament și șapte avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA