Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 28 mai – 3 iunie 2022


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 28 mai – 3 iunie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Apusului și Patriarh Iustinian Marina nr. 37A.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/ asfaltare pe străzile Lespezi, Colonel Bădescu și Aleea Cocorilor.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, strada Morilor, Râureni, Kalamata și Lespezi.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a continuat igienizarea perimetrelor rezervoarelor Cetățuia, Râureni, Copăcelu și Petrișor;
• au început lucrările de execuție canalizare menajeră cu 66m țeavă PVC De250mm și a unui cămin de vizitare pe strada Intrarea Tică Ștefănescu;
• au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare apă de pe strada Livezi;
• au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
• au continuat lucrările de reabilitare rețea de canalizare menajeră pe strada Lespezi (Kalamata);
• au fost curățate rețelele și căminele de canalizare, manual si mecanizat, în zona Râureni, pe strada Depozitelor, precum și grătarele colectoare pe strada Ostroveni;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/ deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Calea lui Traian – Bl. 7, 15, Bl. Filipin; str. Violetelor – Bl. R18; str. Regina Maria – Blocurile 6 și 7; Aleea Bradului – Bl. C2; str. Luceafărului – Bl. A21; str. Tineretului – Blocurile A64, A53 și G320; Str. I. C. Brătianu – Bl. A65; Aleea Olănești – Bl. 2; str. Zorelelor – Bl. C18; str. Știrbei Vodă – Bl. 8; Str. Henri Coandă nr. 12 și nr. 25; str. Matei Basarab – Bl. 51; Aleea Melodiei – Bl. N9; str. Nicolae Iorga – Bl. A27/1; str. Rapsodiei – Bl. D 1/3; str. Știrbei Vodă – nr 81; Aleea Stejarului – Bl. B17 și Scuarul Mircea cel Bătrân – Bl. K.
23 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 23 de apometre, dintre care 11 verificate și înlocuite și 12 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate șase lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite nouă avize de amplasament și șapte avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
• Compartimentul comunicare, mass – media al societății Apavil SA