Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 20-26 mai 2023


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 20-26 mai 2023 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă la adresele: strada Aranghel nr. 71, Lespezi nr. 41, Calea București nr. 320, Straubing nr. 50 și Goranu nr. 180.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Timiș și George Țărnea.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: bd. Dem Rădulescu, străzile Morilor, Râureni, Kalamata și Lespezi.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate mai multe lucrări punctuale:
• a fost igienizat perimetrul zonei de protecție sanitară la rezervorul Capela și rezervorul Popa Șapcă;
• s-a asigurat asistență tehnică la adresele: strada Mircea Buciu nr. 24, strada Morilor nr. 28A, strada Vega nr. 10B și strada Depozitelor nr. 31;
• au fost curățate căminele de pe strada Luceafărului, Bl. A18 și un cheson pe bulevardul Dem Rădulescu, a fost remediat un tub deteriorat pe strada Ostroveni – Bl. A15 și a fost refăcut asfaltul lângă căminul de canalizare pe strada Ostroveni – Bl. A15;
• au fost verificate și curățate gurile de scurgere, căminele de canalizare menajeră și colectoarele;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Scuarul Mircea cel Bătrân – Bl. K; strada Nichita Stănescu – Bl. A24/III; Splaiul Independenței – Bl. 7, Bl. 8, Bl. 9, Bl. 10, Bl. 11 și Bl. 12; Petrișor – Bl. P9; strada Mihai Eminescu – Bl. 13; strada Calea lui Traian – Bl. L, Bl. S31; strada Doctor Hacman – Bl. 85 bis; strada V. Olănescu – Bl. C10; strada Lucian Blaga – Bl. A43, Bl. A49; strada Ostroveni nr. 11, Bl. A14; strada Mihai Viteazu – Bl. 101; SPAU9, SPAU 4, SPAU 2 și SPAU 3; strada Știrbei Vodă nr. 57 – 81; strada Patriarh Iustinian Marina – Bl. 2; Colonie Nuci – Baraca 27 și 28.
73 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 73 de apometre, dintre care 64 verificate și înlocuite și nouă montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 11 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite cinci avize tehnice și șapte avize de amplasament.
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA