Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 27 august – 2 septembrie 2022


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 27 august – 2 septembrie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Avram Iancu, Eftimeștilor, Eroilor, Colonie Nuci, Uzinei, Matei Basarab și Mircea Buciu.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Popa Șapcă, Dacia și Eroilor.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul rezervoarelor Capela, Cetățuia, Copăcelu, Petrișor și Popa Șapcă;
• s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
• s-au continuat lucrările de reabilitare rețea de apă potabilă pe strada Copăcelu;
• s-au curățat pasajele în urma ploilor de pe străzile Bogdan Amaru și Dacia;
• s-au executat lucrări de remediere cămine de canalizare prăbușite pe străzile Morilor și Violetelor;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe strada Lăzărești;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/ deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Marin Preda – blocul A36/II, strada Matei Basarab – blocurile 113, 114 și 118, Aleea Olănești – blocul 9, strada Nicolae Iorga – blocul A28/II, Aleea Panseluțelor – blocul C32, strada Calea lui Traian – blocul 37, strada Lăzărești – nr. 132, Aleea Bradului – blocul C5, strada I.L. Caragiale – A27/III, strada Mircea Eliade – nr. 7, strada Depozitelor – ETA, Scuarul Mircea cel Bătrân – blocul K și bulevardul Tineretului – Bl A59.
80 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate 80 de apometre, dintre care 62 verificate și înlocuite și 18 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate șapte lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 17 avize de amplasament și cinci avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA