Iar se lasă cu scandal?
CONSILIUL JUDEȚEAN ÎMPARTE ZERO LEI pentru drumuri către mai multe UAT-uri


Vineri, 9 septembrie 2022, legislativul județean se reunește în regim extraordinar pentru o ședință care promite să ridice iar temperatura mai multor edili pentru că unul dintre punctele de pe ordinea de zi prevede împărțirea de fonduri pentru drumuri. Astfel, Câineni, Diculești, Mălaia, Prundeni, Tetoiu, Băile Olănești, Ocnele Mari, Drăgășani și Râmnicu Vâlcea primesc zero lei din cei 3.903.000 mii lei puși în discuție.
Iată cum arată ordinea de zi:
• Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a CJ Vâlcea din 31 august 2022;
• Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al Județului Vâlcea, a Bugetului Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea și a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2022;
• Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, aprobate prin Ordonanța Guvernului nr. 19/18.08.2022, cu privire la rectificarea bugetului de stat, pe anul 2022;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Județului Vâlcea a unui bun concesionat Societății CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea scoaterii acestuia din funcțiune;
• Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1, poziția nr. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 84 din 31 martie 2021 referitoare la validarea mandatului membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vâlcea;
• Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind. Vâlcea S.A. și aprobarea modelului cadru al contractului de mandat;
• Diverse.