Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 21-27 mai 2022


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 21-27 mai 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Digului și Goranu.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Ostroveni, Puțului, Cojocarilor, Kalamata, Drumul Gării și Aleea Profesor Sergiu Purece.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul rezervoarelor Cetățuia, Copăcelu și Petrișor;
• s-au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare apă de pe strada Livezi;
• s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
• s-au continuat lucrările de execuție rețea de canalizare și racorduri pe strada Kalamata;
• s-au curățat căminele aferente colectorului menajer de pe strada Ostroveni;
• s-au confecționat și montat grătare colector pe strada Ostroveni;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Dr. Hacman – blocurile 89 și 103, strada Calea lui Traian – blocurile 3, 4, 6 și S16, strada Luceafărului – blocul A20, Aleea Narciselor – blocurile C25 și C26, Aleea Panseluțelor – blocul A6, Aleea Melodiei – blocul N9, strada Gib Mihăescu – blocurile 1 și 2, strada Mihai Viteazu – blocul 101, strada Mihai Eminescu – blocurile 12 și 13, strada Lucian Blaga – blocul A33, Scuarul Mircea Cel Bătrân – blocul K, strada V. Olănescu – blocul 7, Aleea Bradului – blocurile A5, C5 și C6, strada Cerna – blocul C27, strada Marin Preda – blocul W și bulevardul Tineretului – blocul B2.
48 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 48 de apometre, dintre care 46 verificate și înlocuite și două montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 17 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 22 avize de amplasament și șapte avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA